Det minskade flygandet under pandemin kan leda till både dyrare flygbiljetter, sämre tillgänglighet och färre turister framöver, enligt en ny rapport från Transportstyrelsen om miljardunderskottet i avgiftssystemet.

ANNONS

Transportstyrelsens system för flyget tappade 2,3 miljarder under pandemiåret 2020, mycket till följd av de uteblivna avgifterna från flyg och säkerhetskontroller när världen stängde ner.

Stora frågan är bara hur mycket högre

I en ny rapport från Transportstyrelsen analyseras konsekvenserna för systemet – sannolikt måste avgifterna höjas, vilket också sannolikt skulle leda till dyrare biljetter för passagerare och gods.

”Vi har fokuserat på de avgiftssystem som vi själva administrerar, men dessa avgifter utgör förstås bara en delmängd av samtliga styrmedel och avgifter som påverkar luftfarten. Oavsett hur underskotten ska hanteras är det högst sannolikt att avgifterna kommer att bli högre, den stora frågan är bara hur mycket högre och då hur omfattande konsekvenserna blir”, säger Elin Roos, sektionschef på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Kan tappa turister 

Myndigheten varnar förutom för dyrare flygbiljetter för flera andra faktorer, som att tillgängligheten kan bli sämre i landet och att det kan bli färre turister i Sverige i framtiden.

”Om till exempel avgiften för säkerhetskontroll höjs så är det också troligt att biljettpriserna stiger. Även tillgängligheten inom landet kan komma att påverkas om den upphandlade flygtrafiken blir dyrare”, säger Elin Roos.

ANNONS
ANNONS

Transportstyrelsen skriver också i sitt pressmeddelande att ”höjda avgifter kan även resultera i minskat intresse från utländska flygbolag att trafikera Sverige om avgifterna blir för höga i relation till närliggande stater. Det kan påverka turismnäringen negativt.”

Läs mer: Privatjet föreslås få undantag från ny EU-skatt