Systembolagets försäljning sjunker. Samtidigt utmanas bolaget i en rättslig strid med Winefinder och hotas av gårdsförsäljning av öl och vin.

ANNONS

När Systembolaget redovisar andra kvartalet 2022 är det minus framför samtliga siffror.

Försäljningen andra kvartalet landade 10 015 miljoner kr, minus en procent jämfört med motsvarande kvartal 2021 och bolagets vinst blev 130 miljoner kr, minus 10 procent i samma jämförelse.

Från Systembolagets sida förklarar man tillbakagången i smått med ett ansträngt läge hos distributörer och transportörer inför midsommar och i stort med en ”återgång till mer normala konsumtionsmönster” efter pandemin.

”Vi har ett starkt engagemang i organisationen för att möta kundernas nya förväntningar. Satsningen Hållbart val vill inspirera och förenkla. Under första halvåret har vi också satsat aktivt på att ytterligare stärka kundmötet i våra butiker och samtidigt förstärka den digitala servicen över hela landet. Vi är också mycket glada över att appen Måttfull, som ska bidra till ökad hälsa, fortsätter att få fler användare”, kommenterar Systembolagets vd Ann Carlsson Meyer.

”Återgång till normala”

”Systembolagets något minskade försäljning under andra kvartalet kan i huvudsak förklaras av en återgång till mer normala konsumtionsmönster”, säger företagets ekonomichef Merlin Poljak.

Samtidigt utmanas Systembolaget framöver på, åtminstone två fronter.

ANNONS
ANNONS

Striden mot danskbaserade Winefinder går vidare, en strid där Systembolaget redan 2019 stämde Winefinder för att man ansåg att dess sätt att distribuera vin inte var i enlighet med lagen.

Systembolaget fick rätt i Patent- och marknadsdomstolen 2020, men Winefinder gick vidare och överklagade.

I juni 2022 kom domen i Patent- och marknadsöverdomstolen och där fick Winefinder rätt. Nu har Systembolaget beslutat ta ärendet vidare till Högsta domstolen.

Gårdsförsäljning nära

En annan och på sikt viktigare strid gäller gårdsförsäljningen av öl och vin. Den utredning som tidigare i år lämnade sitt betänkande säger att gårdsförsäljning kan genomföras utan att Systembolagets monopol hotas.

Sedan dess har förslaget varit ute på remiss och ett antal större remissinstanser har ställt sig bakom förslaget, rakt av eller i modifierad form.

Uppsala kommun säger exempelvis ja till gårdsförsäljning.

”Vi var eniga i beslutet. För gårdarna i Uppsala län hade det kunnat bli ett riktigt uppsving”, säger Mohamad Hassan (L) till unt.se.

ANNONS
ANNONS

I Göteborg har miljöförvaltningen sagt ja till förslaget på villkoret ”att regeringen kommer fram till att gårdsförsäljning inte riskerar detaljhandelsmonopolet och därmed lämnar ett sådant förslag till riksdagen.”

Dessutom hotar Centerpartiet med att lägga fram ett eget förslag om gårdsförsäljning i riksdagen om regeringen inte agerar.

”Det är ett krav från Centerpartiets sida, att man genomför gårdsförsäljning”, säger Annie Lööf till svd.se.

Gårdsförsäljning var en punkt i det numera havererade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs även: Svenska livsmedelsindustrin i kris: ”Handlar om liv eller död” [Dagens PS]