Oförglömliga uteplatser med anor från 1930-talets funktionalistiska våg. Funkisstilen fick sitt genombrott i samband med en utställning i Stockholm 1930. Decennier av debatter om den moderna västvärldens designkonst var över.

ANNONS
Stockholmsutställningen 1930, Gustav Adolf.
Stockholmsutställningen 1930 förändrade världens syn på designkonst. Här talar kronprins Gustav Adolf på invigningsdagen. (Foto: TT)

Funktionalismen växte fram under 1920-och 30-talen. Formgivarnas främsta uppgifter blev i och med denna trend att hitta funktionen i möblerna och därefter låta de ta form. Byggnader, trädgårdar och stadskonst tog spjärn mot funktionalismens grund. Möbler och textilier följde. De mest använda materialen blev betong, rostfritt stål och masonit. Onödiga tillägg på konstföremål, möbler och byggnader skyddes. Materialens egenskaper blev mer uppmärksammade än någonsin.

Den revolutionerande utställningen

Det var den Svenska Slöjdföreningen (i dag Svensk Form) i samarbete med Stockholms stad som arrangerade den stora utställningen på Djurgården med invigning den 17 maj 1930. En tillställning som lockade närmare fyra miljoner besökare. Intresset för funktionalismen hade funnits på många håll redan under 1920-talet, och efter utställningen slog den nya trenden igenom fullständigt och spreds vida över Sverige och Europa.

Stockholmsutställningen 1930
Stockholmsutställningen 1930. Uteserveringen på invigningsdagen den 17 maj. (Foto: TT)

Hushållen skulle vara lätta att sköta. Ytorna lätta att städa. Arkitekternas främsta uppgift blev att se till att folket fick bra bostäder att leva i. Le Corbusiers berömda uttalande – att hus skulle vara som maskiner att bo i – påvisar hur trenden såg ut innan funktionalismens inträde.

Symbolen för funkisvågen som förändrade historien

Grythyttans klassikerserie är en symbol för funkisvågen som började på Djurgården 1930 och förändrade Sveriges och Europas inställning till design. Därför har denna populära möbelserie en mycket speciell plats i många svenska hjärtan.

Det här är funktionalismen

Form och färg: ljust, rymligt och raka linjer.
Material: betong, masonit, rostfritt stål, bakelit, parkett, kalksten och marmor.
Kännetecken utvändigt: slätputsade fasader, stora asymmetriska fönster, flacka tak.
Kännetecken invändigt: släta köksluckor, djupa skåp, skjutluckor och kvadratiska
kakelplattor i svart och vitt.
Svenska funkisvillor: Villa Seth, Villa Wehtje och Villa Råftman (av Josef Frank).
Svenska funkisområden: Norra Ängby, Södra Ängby och Ekhagen i
Stockholm, Malmgården och Ribershus i Malmö.

ANNONS
ANNONS

Visste du att…

Den svenska formgivaren Carl Malmsten var en av de starkaste motståndarna till funktionalismen. Han protesterade högt mot “detta nya fattiga program”.

Funkisstolar