Dagens PS

Rapport: Här finns mest luftföroreningar

Delhi, världens tredje mest förorenade stad 2023
Delhi, världens tredje mest förorenade stad 2023, enligt en ny rapport om världens luftföroreningar. (Foto: Pixabay)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 19 mars 2024Publicerad: 19 mars 2024

Miljontals människor dör varje år av hälsoproblem relaterade till luftföroreningar. Av de 100 mest förorenade städerna i världen 2023 ligger alla utom en i Asien, det visar en ny rapport.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Den nya rapporten från IQ Air Global, som spårar världens luftkvalitet, visar att 83 av de 100 städer som har värst luftföroreningar finns i Indien, det skriver CNN.

Varje år dör 5,1 miljoner människor världen över av luftföroreningar från fossila bränslen, enligt en studie som publicerades i november förra året.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dör 6,7 miljoner människor årligen av kombinerade effekter av luftföroreningar i omgivningen och i hushållen.

För sin rapport har IQ Air särskilt tittat på de minimala förorenade partiklar vars partikelmassa har en diameter på upp till 2,5 mikrometer, kallade PM2,5.

Det är den minsta och farligaste typen av luftföroreningar.

Indien

Världens mest förorenade stad 2023 var Begusarai i Bihar i norra Indien. Staden har en halv miljon invånare och den genomsnittliga årliga koncentrationen av PM2,5 var 118,9, vilket är 23 gånger WHO:s riktlinjer.

De indiska städerna Guwahati i Assam, Delhi, och Mullanpur i Punjab hamnade strax efter Begusarai på föroreningslistan. I Indien finns nio av världens tio värst förorenade städer.

ANNONS

Alla de indiska städernas luft översteg tiofalt WHO:s riktlinjer för luftkvalitet, som säger att genomsnittliga årliga nivåer av PM2,5 inte bör överstiga 5 mikrogram per kubikmeter.

Av alla som bor i Indien lever enligt rapporten 96 procent, eller 1,3 miljarder människor, med en luftkvalitet som ligger sju gånger över WHO:s riktlinjer.

ANNONS

Senaste nytt

Orsakar sjukdomar

Av de 7 800 städer världen över vars luft analyserats för rapporten, hade endast 9 procent en luftkvalitet som uppfyller WHO:s standard.

“Vi ser att luftföroreningar har en inverkan i varje del av våra liv. Och det kommer vanligtvis, i några av de mest förorenade länderna, att förkorta människors liv med någonstans mellan tre till sex år. Och innan dess kommer det att leda till många år av lidande som helt kan förebyggas om det finns bättre luftkvalitet”, säger IQ Air Globals vd Frank Hammes till CNN.

När PM2,5 inandas hamnar de längt in i vår lungvävnad och kan hamna i vårt blodomlopp. Dessa mikroskopiska partiklar kommer från förbränning av fossila bränslen, skogsbränder och dammstormar.

PM2,5 har kopplats till astma, hjärt- och lungsjukdomar, cancer och andra luftvägssjukdomar, och till kognitiv försämring hos barn.

Länder i Asien

ANNONS

Central- och Sydasien var de områden som hade sämst luftkvalitet och här finns fyra av de länder som förra året var mest förorenade.

Det land som år 2023 hade den sämsta luftkvaliteten var Bangladesh, där överskreds WHO:s riktlinbjer för säker luft nästan 16 gånger.

Länder där den genomsnittliga koncentrationen av PM2,5 överskred WHO:s riktlinjer för mikrogram per kubikmeter 2023:

 1. Bangladesh 79.9
 2. Pakistan 73.7
 3. Indien 54.4
 4. Tajikistan 49
 5. Burkina Faso 46.6
 6. Irak 43.8
 7. Förenade Arabemiraten 43
 8. Nepal 42.4
 9. Egypten 42,4
 10. DR Kongo 40.8
 11. Kuwait 39.9
 12. Bahrain 39.2
 13. Qatar 37.6
 14. Indonesien 37.1
 15. Rwanda 36.8

Frank Hammes säger att utan stora förändringar av energiinfrastruktur och jordbruksmetoder kommer troligtvis ingen betydande förbättring av föroreningsnivåerna i regionen ske.

Klimatkrisen förvärrar

IQ Air fann att 92,5 procent av de 7 812 platserna i 134 länder, regioner och territorier där genomsnittlig luftkvalitet analyserades förra året översteg WHO:s PM2,5-riktlinjer.

Enligt IQ Airs rapport påverkar den av människan orsakade klimatkrisen, pådriven av förbränning av fossila bränslen, luftföroreningsnivåerna väldigt mycket.

ANNONS

“Vi har en så stark överlappning av vad som orsakar vår klimatkris och vad som orsakar luftföroreningar. Allt vi kan göra för att minska luftföroreningarna kommer att ha oerhört stor betydelse på lång sikt också för att förbättra våra klimatgasutsläpp och vice versa”, säger Frank Hammes till CNN.

Endast tio länder och territorier hade “hälsosam” luftkvalitet, det var Finland, Estland, Puerto Rico, Australien, Nya Zeeland, Bermuda, Grenada, Island, Mauritius och Franska Polynesien.

IQ Airs karta visar att även Sverige tillhör de länder som har minst luftföroreningar, på en del platser är luften på nivåer som möter WHO:s riktlinjer och på andra platser överskrids de en eller två gånger.

Det tysta hotet: Så påverkar farlig luft din hälsa

Luften vi andas påverkar vår fysiska och mentala hälsa, och alla utom en procent av världens befolkning utsätts för farlig luft.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS