Mest utsatta är kvinnliga chefer, visar ny statistik. Jämställdhetsministern tycker siffrorna är allvarliga. 

ANNONS

Mellan 2014 och 2019 har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa ökat från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år.

Bland kvinnliga chefer är ökningen större än så – där har sjukdagarna ökat från 49 till 113 dagar under samma period, enligt en studie bland 12.300 chefer av företagshälsovårdsföretaget Previa, skriver tidningen Personal & ledarskap.

”Ökningen som vi ser är ganska dramatisk”, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa, i artikeln.

Rapporten visar att framför allt långtidssjukskrivningarna för psykisk ohälsa skenar. Särskilt till följd av psykosociala orsaker och att kvinnliga chefer är mest utsatta.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, MP, intervjuas och hon anser att siffrorna är allvarliga.

ANNONS
ANNONS

”Det är en viktig jämställdhetsfråga”, anser statsrådet.