Dagens PS

Edda - 137 år och i sitt livs form

Vackra Edda på Riddarfjärden
Kuttern Edda från 1886, med ett rakstäv och med den traditionella kutterhäcken. En kutter avser numera som en enmastad båt riggad med två försegel, varav det främre är fäst vid däck eller ett fast bogspröt. Notera att klyvaren, det andra förseglet, saknas. Foto: Zelinda Börjesson
Martin Prieto Beaulieu
Martin Prieto Beaulieu
Uppdaterad: 20 okt. 2023Publicerad: 20 okt. 2023

Under sommaren fick vi bevittna något man skulle kunna kalla för en unik återförening mellan två av Sveriges vackraste familjemedlemmar. Martin Prieto Beaulieu tar oss med på hela den spännande historien.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Den 17-18 juni 2023 deltog S/Y Edda på Stadshusregattan på Riddarfjärden. Den lilla kuttern väckte uppmärksamhet då hon var regattas äldsta deltagare båt, med inte mindre än 137 år på nacken och förmodligen en av Sveriges äldsta seglande fritidsbåtar.

Hennes utsökta linjer väckte beundran och trots hennes storlek kunde hon, i vissa avseenden, jämföras med betydligt större båtar som exempelvis skärgårdskryssaren S/Y Beatrice Aurore från 1920 byggt på Neglingevarvet av August Plym.

Som ett vrak – helt uträknad

Efter 20 år på land och helt uträknad hissades nu hennes segel och hon kunde delta framgångsrikt på regattan.

S/Y Edda när hon hämtades upp av Bobby Cyrus 2021. 20 år på land och delvis otäck under längre perioder satt sina spår. En omfattande renovering skulle krävas för att för henne segelklar. Foto: Bobby Cyrus

Bakom förvandlingen ligger ett gediget renoveringsprojekt i Träbåtssällskapet Skeppsmyrans lokaler, Gröndal.

Renoveringsarbetet gjordes under överinseende av en av Sveriges mest erfarna och främsta träbåtsrenoverare och författaren Thomas Larsson på Yachtsnickeriet samt båtbyggaren och tillika doktorand i hantverkskunskapvid Göteborg Universitet, Fredrik Leijonhufvud.

ANNONS

Senaste nytt

Stipendier bakom renoveringen

ANNONS

Arbetet genomfördes av Oskar Leijonhufvud, studerande vid Marina Läroverket i Stocksund. Renoveringen kunde genomföras tack vare generösa stipendier från Svenska Skärgårdskryssareförbundet, SSKFs Renoveringsfond och Stiftelsen Nya Djurgårdsvarvet.

Vackra Edda
S/Y Edda, maj 2023, mitt upp i renoveringen, sex nya spant, nåtlimmning och mycket ettan innan målning ett arbete projektled av Oskar Leijonhufvud. Foto: Martin Prieto Beaulieu

Målet var att göra henne seglingsklar till den 100 års jubilerande Stadshusregattan den 17-18 juni 2023.

En gaffelriggad kutter på endast 5,70 meter lång och 1,60 meter bred kanske inte säger så mycket om det inte vore för att hon byggdes för över 130 år sedan, 1886 på Kummelnäs i Nacka.

En spännande historia

Hon har en intressant proveniens även om det finns vissa luckor kring vissa perioder och detaljer.

Det är däremot fastställt att S/Y Edda är en så kallad “Kummelsnäsare” byggt efter en ritning som idag finns på Sjöhistoriska museets arkiv signerad av ingenjören och varvsägare Karl Henning Smith (1850–1923) vid Kummelnäs varv.

Både kontroll mätningar och skanning bekräftar att Edda är Kummelsnäsaren på ritningen från 1886. Foto: Anders Jansson / Scanders
ANNONS

Kontrollmätningar av Thomas Larsson och 3D-skanning gjorda av skanningexperterna Anders Jansson och Daniel Janson på företaget Scanders bekräftar detta.

På ritningen står att ritningen föreställer Gefle Segel Sällskaps lottbåt.

Lottbåtar var ett sätt att finansiera klubbar

Lottbåtar är ett vanligt förekommande fenomen på slutet av 1800-talet bland båtklubbar och sällskap.

Det var ett sätt för sällskap och båtklubbar att samla in pengar till verksamheten och därutöver ge vanligt folk en chans att äga en fritidsbåt.

Annars var fritidsbåtar en sak endast för de mycket förmögna. Fram till 1950-talet var det relativt vanligt med lottbåtar.

Hemvisten var hos Gävles societet

Gefle Segel Sällskap, GSS, stiftades 1880 och är näst efter Kungliga Segelsällskapet en av Sveriges äldsta segelklubbar.

ANNONS

En av grundarna till GSS, tillika dess första ordförande, var inte mindre än redaren och politikern Olof August Brodin (1840–1911).

I Gefle Segel Sällskaps minnesskrift vid femtioårsjubileet från 1930, finns ett styrelseprotokoll återgivet från 15 maj 1886.

Då beslutade man att beställa en halvdäckad segelbåt på ungefär 16 fot ( 4,88 meter) av K.H. Smith på Kummelnäs varv att levereras till Gefle den 15 juli till ett pris av högst 750 kronor (motsvarar idag cirka 50-55.000 kronor).

Passande nog så vann ordförande båten

I minnesskriften står det även att det var sällskapets ordförande, Olof August Brodin som vann lottbåten vid sällskapets lotteri.

I en medlemsmatrikel från Gefle Segel Sällskapet återfinns namnet Anna, med ägaren Olof August Brodin och noteringen att det handlar om 1886:s lottbåt.

Olof August Brodins Anna såldes snabbt vidare till styrelselkollegan C. R. Sandberg som först döpte henne till Ai eller Ay och sedan till Tua. GSS årsbok 1899/1900.

Brodin som redan hade båt sålde Anna vidare till styrelsekollegan regementsläkaren Carl Robert Sandberg (1846–1926), vilket framgår i GSS:s fartygsregister från 1899/1900.

ANNONS

Vem var då lottbåten Annas första ägare?

Olof August Brodin var skeppsbyggare, fartygskonstruktör och skeppsredare, var även politiker, ledamot av såväl stadsfullmäktige i Gävle, ledamot i Gävleborgs läns landsting, samt representant för staden i riksdagens andra kammare.

Far till fyra söner, en av dem, Erik Brodin (1872–1931), även han redare och skeppsbyggare.

Olof August Brodin var född in i en sjöfartsfamilj. Han övertog faderns varv och under hans tid byggdes bland annat briggen Gerda och färjan Djurgården 3.

Men även kändisar som fyrbåten Finngrunden och ångfartyget 1891 S/S Axel Jonsson för Rederi AB Nordstjernans, för att nämna några av de över två hundra fartyg som byggdes under perioden 1867-1909.

Sonen Erik beställde Beatrice Aurore

Det var sedan Olof Augusts son Erik som på 1920-talet beställde skärgårdskryssaren SK 150 av August Plym på Neglingevarvet i Saltsjöbaden. Båten kom att kallas för EBE efter Erik Brodin.

Numera heter hon Beatrice Aurore och är den sista seglande SK150 vi har i Sverige.

ANNONS

Beatrice Aurore deltog, precis som Edda, på Stadshusregattan och Sandhamnsregattan i juli 2023 med framgång.

Beatrice Aurore
Beatrice Aurore, tidigare EBE, beställd av Erik Brodin 1920 här i samband med Stadshusregattan i Riddarfjärden, juni 2023. Foto: Martin Prieto Beaulieu

S/Y Edda, Kummelnäsaren byggd för Gefle Segel Sällskap, finns väl beskrivet i en artikel i Tidning för Idrott nr 1 1887, där redaktören sjöofficeren Carl Smith (1843-1928) skriver om denna båt med tillhörande ritning.

I artikelntexten förbarmar sig Carl Smith över det manliga namnet, en båt ska vara en hon. Sedan lovordade han båten och noterar en större skillnad mot tidigare båtar som levererades till Vaxholms segelsällskap då Kummelnäsaren hade försetts med vattentäta skott, ett i fören och ett i aktern.

Det handlar då inte om sjösäkerhet så att båten inte sjunker, utan att man fick torra förvaringsrum till förråd och sängkläder vid övernattningar, menade Carl Smith.

I samband med en besiktning vintern 2022 konstaterade Thomas Larsson att S/Y Edda är över 50% i original gällande skrovets fribord, spant, knän och däcksbalkar.

Larsson noterar också att Edda har tydliga spår efter ett skott i fören, men hittar inga tydliga spår av dito i aktern.

Vacker som få. Trots sin storlek jämfört med de stora segelyachterna så
ANNONS

Med tanke på att båten har byggts om ett antal gånger är det inte konstigt att eventuella spår på vattentäta skott i aktern har försvunnit.

Avsaknaden av spår i aktern räcker dock inte till för att avfärda att S/Y Edda inte är lottbåten från 1886. På 1980-talet hade S/Y Edda inte några vattentäta skott, vilket ledde till att hon sjönk 2001, men det är en annan historia som vi får återkomma till.

S/Y Edda kan alltså även var en av Sveriges äldsta kvarvarande lottbåt. Det finns andra exempel på äldre lottbåtar till exempel Gandul från 1895 som var KSSS tredje lottbåt som idag återfinns hos Utbildningsrederiet AB i Göteborg för en omfattande renovering.

Sveriges främsta båtbyggare

August Plym (1856-1924), soldatsonen från Essunga i Västra Götaland, kom att bli en av Sveriges främsta båtbyggare och konstruktörer under sin samtid.

Han byggde båtar för Sveriges mest kända konstruktörer. Men kan vi med säkerhet koppla honom till Kummelnäs varv och året 1886? August Plym återfinns i en folkräkning från 1880 i Riksarkivet då 24 år gammal och skriven som dräng i Skevik gård, inte långt från Kummelnäs.

Den unge August kom att bli förman på Kummelnäs varvet några år senare. I en artikel i Nerikes Allehanda från 1885-07-31, står det “vid Kummelnäs båtvarf å Värmdön anställd verkmästare, Plym”.

Den slutgiltiga belägg för att August Plym byggde båten får vi i Gefle Segel Sällskaps årsbok från 1899/1900.

ANNONS

Båten hade då bytt namn från Anna till Tua och ägdes av regementsläkaren Carl Robert Sandberg. I årsboken står det även vem som konstruerade men också vem som byggde S/Y Edda, nämligen August Plym.

Stadshusregattan blev en oförglömlig upplevelse. Här S/Y Edda bland sina större medsystrar eskorterade av en ribbåt som tävlingsledningen hade skickat ut. Det var otänkbart för tävlingsledningen att denna nationalklenod skulle råka ut för en olycka. Foto: Martin Prieto Beaulieu

En fantastisk återförening

Tills motsatsen är bevisad kan vi idag påstå att 137 år senare seglade Olof August Brodins kutter Anna och sonen Eriks skärgårdskryssare EBE på samma regatta.

Båda byggda av samma person, nämligen den nu legendariska båtbyggaren August Plym. Båda båtarna är unika kulturarv och levande representanter för svenska båtbyggartraditioner.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Martin Prieto Beaulieu
Martin Prieto Beaulieu

Marinarkeolog med stort intresse för träbåtar och det flytande kulturarvet.

Martin Prieto Beaulieu
Martin Prieto Beaulieu

Marinarkeolog med stort intresse för träbåtar och det flytande kulturarvet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS