G7 kan begränsa Rysslands oljeintäkter men analytiker konstaterar att ett oljepristak inte kommer att skada Rysslands krigskassa märkbart.

ANNONS

De nationer som utgör G7 samtalar om att sätta en nivå på den ryska oljan till 65-70 dollar per fat.

Ambitionen är att sänka Rysslands ekonomiska möjligheter att fortsätta finansiera kriget i Ukraina, men så kommer det inte att bli, säger analytiker till CNBC.

Priserna på dessa nivåer är nära vad de asiatiska marknaderna för närvarande betalar Ryssland, som har en ”stor rabatt”, säger Wood Mackenzies vice vd för gas- och LNG-forskning, Massimo Di Odoardo.

”Ingen effekt”

”Dessa rabattnivåer är verkligen i linje med vad rabatterna redan är på marknaden … Det är något som inte kommer att ha någon som helst effekt [på Moskva] om priset är så högt”, tillade Di Odoardo.

Ryssland har hotat att inte leverera olja till länder som sätter och godkänner pristaket.

”Med tanke på att rysk olja (Urals) handlas till 60,65 dollar/fat, är det föreslagna pristaket redan kompatibelt under rådande marknadsförhållanden”, påpekar Vivek Dhar som är chef för gruv- och energiråvaror från Commonwealth Bank of Australia.

Ökar till andra

Han höll med om att det diskuterade pristaket inte kommer att göra någon större hot eller är avskräckande för Moskva i kriget mot Ukraina.

”Rysslands sjöburna oljeexport har ökat till Kina, Indien och Turkiet på bekostnad av andra länder efter Ukrainakriget”, tillade han.

Det finns liknande skepsis mot EU:s föreslagna tak för naturgaspriser där vissa påpekat att det inte är realistiskt att hålla gaspriserna på så hög nivå som föreslagits.

ANNONS
ANNONS

Svår balansgång

G-7 politiker har, i båda fallen, en tuff balansgång att trampa på.

”Om priserna sätts för högt kommer de att vara meningslösa och riskera att inte ha någon inverkan på Ryssland – men om pristaket är för lågt kan det leda till en fysisk minskning av utbudet av rysk olja på den globala marknaden”, säger Raymond James energianalytiker Pavel Molchanov.

Läs även: Olja kan rasa till 60 dollar per fat under nästa år [Dagens PS]