Sveriges första kärnkraftverk Ågestaverket håller på att rivas och många lärdomar dras i bland annat hanteringen av avfallet. Den kunskapen kan sedan användas vid en eventuell nedmontering av Ringhals.

ANNONS

Ågestaverket, som öppnade redan 1964, håller på att rivas i Stockholmförorten Farsta.

Till skillnad från modernare reaktorer som använder importerat uran så hade Ågestaverket tungvattenreaktor som mestadels använde naturligt uran från Sverige, berättar DN.

Kärnkraftverk lades ner efter tio år

Nya kärnkraftverk kom genom Ringhals 1 och 2 och Ågestaverket, som var ett litet kärnkraftverk i bergrum, lades ner efter bara tio år i bruk. Rivningen har pågått i två år och ska vara klar 2025.

Samtidigt pågår som bekant heta diskussioner om vad som ska hända med kärnkraft i Sverige framöver. Ska Ringhals läggas ner eller finnas kvar, där något beslut om att eventuellt återstarta reaktorerna inte har tagits av regeringen.

Många lärdomar

Om Ringhals 1 och 2 ska plockas ner fullkomligt så finns det dock många lärdomar att dra från arbetet vid Ågestaverket.

”Det vi gör i liten skala här kan vi sedan växla upp i arbetet med Ringhals”, säger Nils Bergstrand, projektledare på Vattenfall som är med i rivningsarbetet.

Han tror inte att det kommer finnas problem som strålning efter att rivningen av Ågestaverket är klar. Vattenfall har då heller inte något ansvar längre och marken kan användas av kommunen.

ANNONS
ANNONS

”När vi lämnar Ågesta då är marken fri att användas för andra ändamål”, säger Nils Bergstrand.

Läs även: Höga elpriser hotar igen: ”Tajmingen olycklig” [Dagens PS]

Läs även: Vattenfalls virriga rapport: Tappar 25 miljarder… ändå stabilt? [Dagens PS]