Karlshamnsverket räknar med högt tryck för olja i vinter. Oljekraftverket anställer nu ett tiotal personer för att möta den produktionsökning man räknar med i vinter.

ANNONS

Ännu mer olja än man räknat med, och nu får Karlshamnsverket nyanställa för att möta behoven. Det oljeeldade kraftverket slår redan nu förra årets produktion. Nu står vintern för dörren, och Sverige behöver producera el.

”Det handlar om att vi ska anpassa oss till den nya situationen, där Karlshamnsverket används i betydligt större utsträckning än vad vi har sett tidigare”, säger Henrik Svensson, chef för kraftverket, till SVT Blekinge.

”Det är egentligen uteslutande Svenska Kraftnäts högre utnyttjande av Karlshamnsverket. Det är en anpassning och en förberedelse”, fortsätter han.

Olja för elproduktion

Dagens PS har tidigare rapporterat om behoven av fler anställda i Karlshamn, och nu står det alltså klart att det blir av.

Karlshamnsverket har den senaste tiden kört kontinuerligt med ett av tre så kallade block. Energikrisen som Europa står inför gör det tydligt att man behöver olja för att producera mer el. Redan förra veckan passerar man förra årets rekordproduktion.

”Jag tror att vi i år redan har passerat 130 GWh, och hela fjolåret uppgick produktionen till 110 GWh ungefär”, säger Henrik Svensson till SVT Blekinge.

Vintern ökar efterfrågan

Henrik Svensson räknar med att produktionen ökar ännu mer när vintern kommer.

”Nu kör vi ett ”block” och det klarar vi med den bemanning vi har”, säger han till SVT Blekinge. ”Men när Svenska Kraftnät lägger två av våra block i förhöjd beredskap behöver vi mer personal, och den har vi inte haft.”

ANNONS
ANNONS

En GWh (gigawattimme) motsvarar en miljon kilowattimmar.

Läs även: Zaporizjzja eldskadat – bortkopplat från elnätet [Dagens PS]

Läs även: För tredje veckan i rad eldas det med olja i Karlshamnsverket [Dagens PS]