Enligt FN är metanutsläppet från gasläckorna i Nord Stream 1 och 2 i Östersjön ”sannolikt” det största i historien.

ANNONS

Enligt FN:s miljöprogram är utsläppet av växthusgasen metan från gasläckorna i Nord Stream 1 och 2 i Östersjön troligen det enskilt största som hittills registrerats.

Det uppger Reuters och hänvisar till uttalanden som gjordes på fredagen.

Som växthusgas är metan mer koncentrerad än koldioxid, men nedbrytningen av metan sker snabbare än för koldioxid i atmosfären.

Via satellitbilder har forskare kopplade till UNEP:s International Methane Emissions Observatory, IMEO, fått en bild av hur stort utsläppet av metangas är i havet i Danmark och Sveriges ekonomiska zoner på internationellt vatten från det som antyds vara ett sabotage på gasledningarna från Ryssland till Tyskland.

Forskare: ”Det är riktigt illa”

”Det här är riktigt illa, troligen den största utsläppshändelsen som någonsin upptäckts”, säger Manfredi Caltagirone, chef för IMEO för UNEP, till Reuters och bekymrar sig över att de klimatskadliga utsläppen kommer i en tid när pressen ökar på att världen snabbt minskar  sina utsläpp radikalt.

Forskare på GHGSat, som använder satelliter för att övervaka metanutsläpp, enligt Reuters, uppskattar att det sipprar ut 22 920 kilo metan varje timme från de fyra olika hålen i gasledningarna Nord Stream 1 och 2.

Omfattningen av utsläppet uppges motsvara en förbränning av 630 000 kilo kol i timmen.

Det spekuleras och förs fram en rad teorier vem eller vilka som kan ligga bakom det påstådda sabotaget mot gaskablarna.

ANNONS
ANNONS

Ryssland insinuerar att det kan vara USA. Delar av väst har underförstått pekat ut ryssarna för att själva ligga bakom händelsen.

Det är, som framgår, fortfarande inte utrett vad som orsakat gasläckorna.

Läs även: Gasläckorna uppges motsvara Sveriges årsutsläpp [Dagens PS]