Europa har hittills i höst klarat sig ganska bra trots att Rysslands gas inte längre flödar genom Nord Stream. Men hur blir framtiden? The Economist listar tre tänkbara scenarier för den framtida krisen.

ANNONS

Ryssland sitter med trumf på hand, trots en varm höst och gott om LNG-fartyg utanför Europa. Det menar The Economist, som tillsammans med analysfirman Rystad har tagit fram några sannolika scenarier om utvecklingen.

Putin har velat demonstrera makt, först genom att kräva betalning i rubel för gasen, sedan genom att helt stänga Nord Stream.

Just nu ligger priserna trots det lågt, eftersom gaslagren har fyllts på annat sätt. Oljepriserna är också lägre i relation till toppen på 139 dollar per fat som den låg på i mars. Idag kostar ett fat Brent råolja 96 dollar.

Men när kylan kommer återfår Ryssland initiativet. Det kan bli sämre snabbt, varnar analytikerna. Man har främst utgått från ekonomiska flöden, men situationen kan naturligtvis bli mer komplicerad om det skulle eskalera militärt.

Scenario ett: De nuvarande förväntningarna besannas

Om man antar att Nord Stream fortsätter att hållas stängd och att Europa fortsätter med sitt embargo på rysk råolja kommer det att bli kännbart både för Europa och Ryssland, och även för fraktbolagen som transporterar olja från Ryssland och som då inte täcks av europeiska försäkringar. De europeiska länderna kommer att bli av med omkring 17 procent av den gas man vanligen förbrukar, men man kommer sannolikt ändå att slippa ransonera. Gas från Norge och Azerbajdzjan samt LNG från andra länder fyller hålet – tillsammans med en minskad konsumtion.

ANNONS
ANNONS

Men det blir fortfarande dyrare både med gas och olja i Europa utan Ryssland och Nord Stream. Ryssland å sin sida förlorar inte så mycket på situationen, då man i dag säljer sin olja till aktörer utanför Europa och USA.

Scenario två: Eskalering

Det finns en möjlighet att Ryssland trappar upp sin ekonomiska krigföring. Putin kan stänga av det gasflöde till EU som trots allt fortfarande pågår genom den ledning som löper genom Ukraina. Sannolikt skulle man då  – som i fallet med Nord Stream –påstå att det rörde sig om en olycka. Det kan också bli ett stopp i Rysslands LNG-transporter till Europa, som också fortfarande pågår. Ryssland kan sedan erbjuda LNG till rabatterat pris åt aktörer i Asien i stället.

I det läget är det sannolikt att Europa svarar med att skärpa pristaket på rysk oljeimport. Man kan också tänka sig skärpta kontroller och straff för den som överträder taket. Men Ryssland har alltid möjligheten att förhandla med andra oljeproducerande länder i OPEC att sänka sitt produktionsmål, vilket skulle öka priset på europeisk olja avsevärt.

EU skulle i det här läget försöka hitta andra möjliga handelspartners, men det skulle bli mycket dyrt. Ryssland skulle bli kompenserat för den minskade mängden exporterad olja – genom nya affärspartners, eventuell svarthandel och genom att minskat utbud driver upp oljepriset. 2023 räknar Rystad med att det skulle röra sig om 170 miljarder dollar, och året därpå 150 miljarder.

Scenario 3: Totalt energikrig

I en situation där Ryssland inte bryr sig om att hålla sina allierade på gott humör längre, exempelvis om armén lider katastrofala förluster, kan det bli obehagliga konsekvenser.

I ett första steg stänger Ryssland av gasen i den sista ledningen, TurkStream. Ledningen går vanligtvis till mer vänligt inställda länder som Turkiet och Ungern. 15 miljarder kubikmeter gas per år försvinner. Därefter går man in för att förstöra den infrastruktur för gas som redan existerar i Europa. Man slår ut Norges gasledningar, som nu förser övriga Europa med 55 miljarder kubikmeter gas årligen. Nato skulle kunna uppfatta det som en attack riktad mot anslutna länder och EU skulle svara med hårdare sanktioner mot tredjepartsaktörer som handlar med rysk olja, samt skarpare embargon.

ANNONS
ANNONS

Ryssland svarar på det med att tvinga ner produktionen i OPEC ytterligare och genom att stoppa exporten av kazakisk olja genom CPC-ledningen. kan Europa då hamna under en sådan press att solidariteten i EU prövas hårt. Extrema prishöjningar, ransoneringar och planerade elavbrott blir konsekvensen.

Ryssland klarar trycket i det här scenariot, men lider också stora förluster då intäkterna från oljan minskar avsevärt. Man kan bara sälja på den svarta marknaden, men till lågt pris.

Läs också:

Rysslands epok som mäktig energistat över [Dagens PS]