2021 gjorde statliga Vattenfall en vinst på 48 miljarder kronor, men i fjol blev vinsten bara blygsamma 21 miljoner kronor.

ANNONS

Hur gick det här till?

Det undrar säkert många. Och särskilt med tanke på hur mycket elpriserna rusade under 2022.

Enligt Vattenfall har det häpnadsväckande vinsttappet på helåret – från 48 miljarder kronor 2021 till 21 miljoner kronor 2022 – flera förklaringar.

Bland annat gjorde bolaget tidigare en reavinst på 8,4 miljarder kronor efter försäljningen av elnätsverksamheten i Berlin.

Där till kompenserade tyska staten Vattenfall med mångmiljardbelopp efter den påtvingade stängningen av företagets kärnkraftverk i Tyskland.

Svenska  staten får 19 miljarder mindre

Detta anges som de främsta orsakerna till att den svenska kraft- och energibjässen gjorde en nettovinst på 48 miljarder kronor 2021 och kunde dela ut mer än 23 miljarder kronor till sin statliga svenska ägare.

I år är förslaget att utdelningen ska stanna på 4 miljarder kronor till staten.

ANNONS
ANNONS

I bokslutet skriver bolaget att de erhållna priserna på el i Norden 2022 – trots högre elpriser – var lägre än föregående år.

”Det är svårt att summera 2022 på något annat sätt än att det varit ett utmanande år. Rysslands invasion av Ukraina hade stora följdverkningar på en redan ansträngd energimarknad vilket skapade stora utmaningar exempelvis inom risk- och
likviditetshantering. Samtidigt arbetade vi hårt för att bistå oroliga kunder och säkerställa leveranssäkerheten för el och värme. Vattenfalls affär och underliggande resultat utvecklades väl, med en fortsatt god likviditet och stark
balansräkning”, skriver Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg i rapporten.

Här kan du ladda ner bokslutet i sin helhet (pdf).

Vattenfalls årsresultat 2022:

• Nettoomsättningen ökade med 33 procent (28 procent exklusive valutaeffekter) till 239 644 MSEK (180 119).

• Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 37 313 MSEK (31 181).

• Rörelseresultatet uppgick till 12 645 MSEK (60 271).

• Periodens resultat uppgick till 21 MSEK (48 013).

• Styrelsen föreslår en utdelning om 4 000 MSEK.

ANNONS
ANNONS

Resultatet för fjärde kvartalet i korthet:

• Nettoomsättningen ökade med 24 procent (18 procent exklusive valutaeffekter) till 78 819 MSEK (63 529).

• Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13 469 MSEK (9 092).

• Rörelseresultatet uppgick till -24 062 MSEK (7 750).

• Periodens resultat uppgick till -16 959 MSEK (6 101).

Läs även: Vattenfalls jättemiss – tusentals el-kunder drabbade [Dagens PS]