Det ser ut att bli ett samriskbolag mellan Göteborgsbaserade börsbolaget Castellum och Göteborgs Hamn. Det gäller utvecklingen av logistikfastigheter i området Halvorsäng. 

Avsiktsförklaringen är undertecknad så det enda som fattas är ett beslut i kommunfullmäktige.

Castellum blir partner

Det blir fastighetsbolaget Castellum som blir partner när Göteborgs Hamn utvecklar logistikfastigheter på Halvorsäng som ligger i anslutning till hamnen.

”Valet föll på Castellum som svarade upp mot kravet på att vara en långsiktig partner” säger Jill Söderwall som är affärsområdeschef för Busi­ness Areas på Göteborgs Hamn.

Hon beskriver Castellums förslag som ”ekonomiskt fördelak­tigt”.

”Dessutom har vi högt ställda klimatmål på bolaget vilket också varit en viktig del att den partnern vi valde kunde möta oss här.”

Stort intresse

Hon märker redan intresset hos potentiella hyresgäster som Göteborgs Hamn vill vara med och styra.

ANNONS
ANNONS

”Varför vi fortfarande vill äga 50 procent handlar om att vi vill ha ett inflytande över vad det är för hyresgäster här framöver. Det är jätte­viktigt för oss att det ska gynna hamnen och svara upp mot industrins behov av mer gods över kaj”, säger Jill Söderwall.

För Castellums del öppnar sig en stor möjlighet.

”Att komma nära själva hamnanläggningen är jätte­intressant för många export­näringar. Nu kan vi utnyttja styrkan från hamnen tillsammans med vårt kontaktnät, våra kunder och vår erfaren­het”, säger Henrik Saxborn, Castellums avgående vd.

Klart 2025

Området ska stå klart 2025 där det nya samriskbolaget tillsammans utvecklar, bygger och äger de nya logistikfastigheterna.

Marken täcker ett område på 270 000 kvadratmeter och värderas till 800–900 miljoner kronor, som blir Göteborg Hamns insats i projektet.

Castellum lägger till att börja med in 400-450 miljoner kronor och senare investeringar kommer uppgå till 550 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Castellum säljer fastighet i Köpenhamn efter fem år