Alla byggnader är unika och de blir allt mer komplexa. För att lösa nya utmaningar krävs starka team med duktiga ingenjörer, arkitekter och specialister. Därför har PE samlat hela sitt erbjudande kopplat till byggnader i konceptet Team.Building.

ANNONS

Målet är att tillsammans med kunderna maximera byggnadernas värde med bredd, höjd och hållbarhet.

Bred expertis

På PE finns en bred expertis i alla faser av en fastighets livscykel – från förädling av råmark, till uppförande och modernisering av befintliga byggnader. Inom det nya erbjudandet Team.Building samlas experter inom bland annat konstruktion, arkitektur, installation, projektledning, strategi, hållbarhet och energieffektivisering.

PE:s spetskompetens och bredd gör att man kan ta sig an de mest svåra uppdragen, bland annat har PEs experter konstruerat några av Sveriges högsta byggnader.

”Alla byggnader är unika och därför är det viktigt att ha team med både bred och spetsig kompetens. Genom att samla våra experter inom allt som rör byggnader kan vi lättare skräddarsy team efter våra kunders behov och vara rådgivare i tidiga skeden och genom hela byggprocessen”, säger Jonas Sindler, affärsområdeschef på PE.

”Hos oss får kunderna det stora företagets resurser och det lilla företagets effektivitet och engagemang”, fortsätter han.

Starka synergier

PE arbetar med både offentliga och privata beställare inom hela bygg‐ och fastighetssektorn. Genom att arbeta i team med olika kompetenser är det lättare att tänka helhet och hållbarhet från start.

ANNONS
ANNONS

På så sätt skapas synergier mellan ute- och innemiljö, konstruktion, installationssystem, byggnader och dess verksamheter. Resultatet ökar värdet på byggnader både på kort och lång sikt.

Läs mer: Hon tar över PE efter veteranen Gustavsson [Dagens PS] >>