SEB:s hållbarhetspolicy låg i topp. Nu är den botten, visar undersökning och banken lovar skärpning.

”Vi ser att bankerna fortsätter att skärpa hållbarhetskraven. Men det finns en hel del att göra när det gäller utlåning för investeringar. Vissa temaområden, som djurskydd, är inte heller uppe på bankernas agenda”, säger Jakob König, projektledare för undersökningen Fair Finance Guide på Sveriges konsumenter, till TT som berättar om SEB:s ras med hållbarhetspolicyn i en artikel på SvD.se.

”Vi har en uppgift framför oss att uppdatera våra policys”, säger Frank Hojem, SEB:s kommunikationsdirektör.

Undersökningen drog i gång 2015 och då toppade SEB listan bland de svenska storbankerna.

Syftet är att ta reda på vad banken gör med dina pengar.

Tillstår att det finns brister

SEB är i dag alltså omkörda av övriga banker trots att man enligt Frank Hojem ständigt jobbar på att bli bättre på hållbarhet, bland annat exkluderar banken fossilföretag ur sina indexnära fonder.

Men när det gäller djurhållning som kommit att bli allt viktigare, särskilt med tanke på den aktuella pandemin, kan SEB göra mer, medger SEB:s kommunikationsdirektör.

”Jag delar bilden att djurhållning, och hela livsmedelsproduktionen, har fått mindre fokus. Det har legat främst på klimatfrågor”, säger Frank Hojem till TT.

ANNONS
ANNONS

Enligt Jakob König är bankerna även dåliga på att redovisa vilka verksamheter de finansierar med lån, där utgör banksekretessen ett hinder för insyn och bankerna har alltså möjlighet att finansiera fossilföretag, konstaterar han.

Här slår emellertid SEB:s kommunikationsdirektör tillbaka på kritiken och framhåller att det finns ”strikta hållbarhetskrav” på det området.

Läs även: Statens pensionsbolag är marknadens svarta får [DagensPS.se] »