Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade med 6,8 procent 2020 jämfört med föregående år, enligt ny preliminär statistik från Naturvårdsverket.

Sveriges territoriella utsläpp 2020 uppgick till 47,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter, en minskning med 6,8 procent jämfört med 2019. Men det är för tidigt att jubla över att trenden vänt – det mesta av minskningen anses vara tillfällig av Naturvårdsverket.

”Den påverkan som coronapandemin har haft på vårt samhälle är en betydande orsak till den stora minskningen, men det är även ett antal andra faktorer som har bidragit”, skriver myndigheten.

Utsläpp från el- och fjärrvärme minskade 23 procent

De minskade utsläppen i industrin är den största posten, med knappt 1,8 miljoner ton mindre utsläpp 2020 än föregående år.

El- och fjärrvärmesektorn minskade utsläppen med drygt 1 miljon ton, en minskning på 23 procent, delvis på grund av varmt väder och lägre behov av uppvärmning, men också att fossila bränslen fasats ut enligt Naturvårdsverket. Transportsektorn minskade utsläppen med 5,3 procent. Inrikesflygets utsläpp minskade med 60 procent.

”Det är en rekordminskning som ligger i linje med vad som skulle behövas i snitt varje år för att Sverige ska klara målet till 2045. Men minskningarna är till stor del en följd av pandemin och andra tillfälliga händelser, vilket inte är en hållbar väg för samhället”, säger Anna-Karin Nyström, chef för Klimatmålsenheten, i ett pressmeddelande

”Goda möjligheter att nå målen”

Statistiken är preliminär, och använder sig av en förenklad metod för de sektorer där dataunderlag ännu inte finns. Den största andelen av utsläpp är dock uppdaterade med nya indata och använder samma metod som i de ordinarie utsläppsberäkningarna. De slutliga beräkningarna kommer i december.

ANNONS
ANNONS

”Vi behöver nu fokusera återhämtningen i samhället på gröna investeringar för bestående utsläppsminskningar. Genom att växla upp nationella klimatsatsningar med EU-medel för omstarten av ekonomin efter pandemin har vi goda möjligheter att nå de klimatpolitiska målen framöver”, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Läs mer: Europas största bolag möter klimatrevolt från aktieägare