Det har blivit fel i kommunikationen kring den tuffare taxonomiförordningen, men hur det kunde ske har finansmarknadsminister Per Bolund (MP) inget svar på.

Svenska bolag tvingas redovisa hur stor andel av deras kapitalinvesteringar och operativa kostnader är hållbara, skriver Di som berättar om kommunikationsmissen kring den nya bestämmelsen.

Det är nämligen inte på långa vägar så många svenska bolag som måste följa EU-taxonomin som det påståtts. I själva verket rör det sig enligt Di om 100 bolag som måste ta fram hållbarhetsinformationen i stället för 1 700, som det framställts.

Bolag med 500 anställda

Per Bolund betonar att det endast är bolag med minst 500 anställda som ska följa det nya regelverket, och inte bolag med 250 anställda som många uppfattat.

Di ställer frågan till Bolund om han som minister gjort något för att det här ska framgå tydligare, och på det svarar han så här:

”Det är inte min roll att göra det. Vi politiker förhandlar och kommer fram till en EU-förordning. Sen är det våra myndigheter som har ansvar för att sprida informationen. Hade man som bolag frågor om huruvida man omfattades av taxonomin hade man kunnat höra av sig till Finansinspektionen”, säger Per Bolund till tidningen.

Det har framförts synpunkter enligt Di, bland annat från Torbjörn Westman, partner och chef för hållbarhetstjänster på KPMG samt ordförande för FAR:s specialistgrupp, som sagt att det är ”olyckligt” med missförståndet kring taxonomin.

ANNONS
ANNONS

Läs hela artikeln.

Läs även: EU-medborgare tar strid mot företagen [DagensPS.se] »

Fakta/taxomonin

Taxonomin är ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. Den utgår från en binär ansats, miljömässigt hållbar eller inte, där EU-kommissionen har fastställt sex miljömålsättningar:

1. Begränsning av klimatförändringar
2. Anpassning till klimatförändringar
3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
4. Övergång till en cirkulär ekonomi
5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Källa: regeringen