Naturvårdsverket och SCB har i veckan presenterat utsläppsstatistik som visar att de biogena växthusgasutsläppen fortsätter att öka, och nu har ätit upp alla fossila utsläppsminskningar som Sverige genomfört sedan basåret 1990.

”Sveriges minskade koldioxidutsläpp är en myt. Vi har bara bytt fossila koldioxidutsläpp mot koldioxidutsläpp från biomassa, vi minskar inte utsläppen vi förändrar dem. Vi kallar oss världsledande på klimatområdet, men i själva verket driver vi en klimatpolitik som gör det omöjligt för oss att leva upp till Parisavtalet”, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

Biogen koldioxid ingår inte i utsläppsstatistiken utan räknas av mot träd och grödor som med tiden växer upp och lagrar in koldioxiden igen. Det tar dock 60 till 120 år för ett träd att växa tillbaka och om vi ska ha en chans att nå målen om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader behöver utsläppen minska redan nu.

”Sveriges skogar binder in koldioxid men det är inget frikort för att öka utsläppen från biomassa”, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace

”Att enbart fokusera på fossila utsläpp snedvrider bilden av vår klimatpåverkan hos allmänheten, politiker och beslutsfattare. Det leder till att vi satsar på ineffektiva och falska klimatlösningar”.

Här kan du tal av mer siffror kring utsläppsstatistiken.

Och här.

Greenpeace får mothugg: De har fel!

Gustav Melin, vd för Svebio, branschorganisation för bioenergi, slår tillbaka mot Greenpeaces påstående att Sveriges utsläpp inte minskar. Han menar att Greenpeace har ”fel i sak” och hävdar att miljöorganisationens ”uppfattning är i konflikt med åtminstone 90 procent av forskarna på området och dessutom med hur man räknar inom IPCC och Parisavtalet”.

”Det finns ett internationellt regelverk kring Parisavtalet och IPCC och enligt detta är det alldeles självklart att Sveriges utsläpp minskar. Visserligen är det sant att biobränslen ger upphov till koldioxidutsläpp då de förbränns men biobränslena har som regel helt nyligen tagit upp koldioxiden ur atmosfären. Då det gäller de svenska biobränslena som artikeln handlar om så utgör huvuddelen av utsläppen förbränning av avverkningsrester från skörd av skog eller biprodukter av industrin. Man kan välja att inte använda sådana biprodukter och skörderester men konsekvensen av det är att koldioxidutsläppen sker i alla fall när avverkningsresterna bryts ner och multnar i skogen. Med den skillnaden att man inte tar tillvara energiinnehållet”, framhåller i Gustav Melin i en mejlkommentar till Dagens PS och pekar på en krönika som han nyligen skrivit kring ämnet.

ANNONS
ANNONS

”Som en jämförelse är bioenergi Sveriges största energislag motsvarande 38 procent av energianvändningen, eller 150 TWh 2018. Greenpeace hävdar alltså att det skulle vara bättre för klimatet om vi lät mer av detta ligga kvar och multna i skogen istället för att ersätta fossila bränslen med det. Så är det naturligtvis inte!”

”Det är inte heller korrekt som Greenpeace påstår att det tar lång tid att samla in den koldioxid som man släpper ut när man använder biobränsle”, understryker Svebios vd Gustav Melin.

Läs även:  Sex av tio börsjättar följer inte Parisavtalet [DagensPS.se] »