Politikerna vill få bättre grepp om hur stora utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar traktorer, grävskopor, truckar och andra arbetsmaskiner orsakar.

Transportstyrelsen har därför fått ett uppdrag av regeringen att göra det lättare att kontrollera den saken, skriver Aktuell Hållbarhet.

Regeringen menar att arbetsmaskiner i dag står för sex procent av Sveriges klimatpåverkan och att utsläppen ökat sedan 1990.

Transportstyrelsen ska analysera om registreringsplikten för vissa arbetsmaskiner kan utvidgas för att underlätta styrning, kontroll och uppföljning av utsläppen.

Myndigheten ska sedan lägga förslag på hur registreringsplikten för arbetsmaskiner kan utformas och finansieras.

Senast 1 oktober ska myndigheten redovisa sitt uppdrag, skriver Aktuell Hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Läs även: MP-ministern sparar i olja och kärnkraft [DagensPS.se] »