En ny rapport från WSP visar att tågtrafiken kraftigt har sjunkit under coronakrisen. Företagets järnvägsrådgivare Ulf Larsson menar att regeringen bör göra en satsning liknande den som gjorts för flygbranschen. På så sätt kan tåg som transportmedel räddas.

ANNONS

Ulf Larsson, chef för järnvägsrådgivning på WSP, säger i ett uttalande att han vill se en statlig satsning på tågtrafiken så att inte Sverige missar de uppsatta klimatmålen.

Risken att vi missar klimatmålen är överhängande om räddningsinsatser inte är tillräckligt kraftfulla. En konkret åtgärd kan vara att accelerera underhållsarbetet så att vi har en mer tillförlitlig järnväg när trafiken är igång igen, vilket också är ett klassiskt verktyg för att stimulera ekonomi och arbetsmarknad”, säger han.

I länder som Storbritannien och Kanada har kollektivtrafiken i städer minskat med över 75 procent, och i Sverige ligger siffran på 50 procent.  Då dessa siffror ger en indikation över den generella spårtrafiken bör vi oroa oss för att tåget kan bli eftersatt jämfört med andra transportmedel, menar WSP.

Regeringen borde göra en satsning liknande den som gjorts på flygtrafiken anser Ulf Larsson.

”I Sverige har samhällskritiska flyglinjer upphandlats med statliga medel, vilket borde prioriterat även för långväga tågtrafik”,  säger han.

ANNONS
ANNONS

Se hela rapporten på WSP:s hemsida.

Läs mer: Ny miljardboost till infrastruktur ger nya jobb [Dagens PS]