Den 15 oktober invigs vattenparken vid Johannisberg som ska rena Mälaren. Norconsult har projekterat vattenmiljöerna i parken.

ANNONS

Den stora vattenparken vid Johannisberg, i Västerås, ska fungera som utflyktsmål, samtidigt som den renar förorenat dagvatten och därmed förbättrar vattenkvaliteten i Mälaren. Parken ingår i ett omfattande EU-projekt kallat LIFE IP Rich Waters, där ingår flera delprojekt i länet som alla har till syfte att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.

Bakom projekteringen av den nya vattenparkens vattenmiljöer står Norconsults experter inom miljö och VA. Parken har anlagts med en stor variation av vatten- och landmiljöer för att gynna den biologiska mångfalden. Parkens landmiljöer har designats av Topia landskapsarkitekter.

Läs mer: Norconsult förvärvar Noca Project & Byggledning [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS