Norconsults patenterade energilagringssystem möjliggör lagring av solgenererad uppvärmningsenergi under längre tid.

ANNONS

Solenergi hör till de mest klimatvänliga energikällorna, men här i Norden har vi begränsade möjligheter att använda solenergi och under vintern, när behovet är allra störst, har vi få soltimmar.

Norconsult har tagit fram ett energilagringssystem för att lösa problemet. Systemet kallas Active Solar Energy Storage, ASES och 2019 patenterades det i hela Europa. Systemet består av solfångare som kopplas till vattenslingor som leds ned i ett isolerat lager av stenmjöl i marken under eller bredvid byggnaden. När solen lyser värms vattnet i slingorna och stenmjölslagret värms. Värmen plockas sedan upp med en värmepump.

Sänker uppvärmingskostnad

”Med ASES kan man lagra energi under sommarhalvåret för att sedan använda den när den behövs, under vintern. Möjligheten att lagra solenergi så pass länge är helt unikt. Energianvändningen blir lägre än för ett passivhus och man behöver inte heller anpassa den arkitektoniska utformningen”, säger Marcus Rydbo, affärsområdeschef Arkitektur & Samhällsplanering på Norconsult, i ett pressmeddelande.

Flerbostadshus har en genomsnittlig energianvändning på 122 kilowattimmar per kvadratmeter och år för värme och varmvatten, detta enligt Energimyndighetens rikssnitt gällande energistatistik för flerbostadshus från 2020. Med ASES använder en byggnad ungefär 14–25 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Över året ger ASES i genomsnitt sju delar värme på en del el.

ASES fungerar inte enbart till nybyggen utan kan också installeras i befintliga byggnader.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Att planera för social hållbarhet [Dagens PS]