Byggstart närmar sig för Gällivares nya, moderna aktivitetshus med utrymme för idrott, simhall, äventyrsbad, bio, bibliotek, musik, fritidsgård och restaurang. Tyréns har i uppdrag att projekt- och byggleda den nya mötesplatsen.

ANNONS

”Byggnaden kommer bli ett viktigt tillskott till Gällivares utveckling och en attraktiv mötesplats med centralt läge. Det känns roligt att Tyréns fått förtroendet att vara med hela vägen”, säger Örjan Matti, projektledare på Tyréns, i en kommentar.

Totalt är byggnaden 24 000 kvadratmeter stor, fördelat på sex våningar. Huset är indelat i olika delar med en förbindande 120 meter lång inomhusgata. På vardera sida om gatan finns lokaler för bland annat konserter, evenemang, dans, styrketräning, kampsport och spa. I sporthallen intill finns skatehall, klättervägg och ungdomsgård.

”Det är en komplex byggnad”

”Det är ett spännande och roligt projekt med många nya utmaningar. Gällivare är inte vana att uppföra byggnader i den storleken på en begränsad markyta i ett centralt läge vilket ställer krav på logistiken. Det är också en komplex byggnad med avancerad träkonstruktion och långa spännvidder i trä, som dessutom inrymmer många olika funktioner vilket man behöver vara ödmjuk inför”, säger Örjan Matti.

Projektet är uppdelat i två olika entreprenader. Första entreprenaden, som förväntas pågå fram till september, utgörs av rivningsarbeten samt schakt och spont. Därefter tar nästa entreprenör vid och bygger huset under tre år.

ANNONS
ANNONS

Tyréns har jobbat med projektet i två och ett halvt år och kommer fortsätta projekt- och byggleda under de kommande tre åren som bygget pågår.