I en intervju med Almega berättar WSP:s kommunikationschef Maria Lindfeldt hur coronaviruset har påverkat företagets arbete. Bland annat märker hon att de nordiska länderna generellt har lättare med distansarbete. ”Jag har stort förtroende för att svenskar kommer att bli duktiga på att hantera och leda distansarbete”, säger hon. 

ANNONS

I en intervju med branschorganisationen Almega berättar Maria Lindfeldt att teknikkonsultbolaget WSP:s personalstyrka ser positivt på möjligheten att jobba hemifrån.

”/…/På en övergripande nivå kan vi redan nu konstatera att medarbetarna tycker att det har fungerat jättebra! De upplever att de har kunnat bibehålla sin produktivitet och att de haft en fin och stadig kontakt med närmsta chef”, säger hon.

Lättare i nordiska länder

Hon påpekar också att hon noterat att nordiska chefer verkar ha lättare att införa distansarbete, då dessa delegerar arbetet mer.

”Vi som jobbar internationellt ser också skillnad mellan länderna och märker att nordiska chefer delegerar mer och generellt sett har lättare med distansarbete jämfört med andra länder. Jag har stort förtroende för att svenskar kommer att bli duktiga på att hantera och leda distansarbete”, säger hon.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: ”Kontorsskyskrapor är historia efter covid” [Dagens PS]