Under det andra kvartalet slog hälften av börsens fastighetsbolag marknadens förväntningar och 4 av 5 hade vinsttillväxt.

ANNONS

Fastighetsbolagen har genomgått pandemin utan några synbara symptom och under kvartalet har fastighetsbolagen utklassat börsen. Bolagens kvartalsrapporter visar på en robust hyresmarknad och en stabil transaktionsmarknad, det skriver Fastighetsnytt.

Den osäkerhet som finns handlar främst om hur detaljhandelns utveckling ska slå mot hyresvärdarna. Denna utveckling startade dock långt innan pandemin och handlar om samhällets digitalisering.

Branschen ökade med 20 procent

För både handeln och kontorsmarknaden kommer digitaliseringen fortsätta att vara i fokus även efter sommaren. Frågan är om medarbetare kommer komma tillbaka till kontoren i så stor omfattning som hyresvärdar hoppas, eller om de i stor utsträckning kommer välja att fortsätta jobba hemifrån?

Många fastighetsägare avfärdar kontorsdöden, men en del bedömare ser en tuffare marknad framöver. Detta ämne diskuterades på Business Arena i Almedalen för några veckor sedan, Fastighetsnytt har lagt upp diskussionen för den som vill lyssna.

Under det andra kvartalet växte förvaltningsresultaten starkt och enligt Stockholmsbörsens fastighetsindex ökade branschen med 20 procent under kvartalet. Börsen som helhet ökade med 5 procent.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Castellum – risk för kontorsbrist framöver [Dagens PS]