Den 5 mars ska riksdagen ha en särskild debatt om den svenska elförsörjningen.

ANNONS

Det är Sverigedemokraterna som begärt den särskilda debatten. Efter samråd med partiernas gruppledare beslutade talmannen om att debatten ska ske nu på fredag, den 5 mars.

Bakgrunden är att debatten om tillgången på el och brist på effekt åter blivit högaktuell.

Särskilt den södra delen av landet är drabbad. Problemen uppkommer främst de dagar då vindkraften inte kan vara med och bidra till elförsörjningen, samtidigt som två kärnkraftsreaktorer i Ringhals har avvecklats.

Ygeman försvarar regeringen

Sett över hela året har Sverige ett elöverskott, men svårigheter finns med överföring av el från de norra till de södra delarna. I förlängningen kan problemen med elnätet påverka möjligheterna att etablera nya industrier eller bygga ut städer.

För regeringens räkning deltar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

ANNONS
ANNONS