Rejlers förvärvar Infralog & Partners AB och stärker därmed sitt erbjudande inom samhällssäkerhet.

ANNONS

I arbetet med att skapa en hållbar framtid har stärkt säkerhet i samhället blivit en viktig fråga. Det handlar exempelvis om att skydda samhället mot extremväder, cyberattacker, organiserad brottslighet och terrorism.

I december 2021 trädde förändringar i säkerhetskyddslagstiftningen i kraft för att stärka skyddet för landets säkerhet. Det ställer nya krav på verksamheter när det handlar om säkerhetsskyddsarbete.

Rejlers etablerar ett nytt affärsområde för att möta den ökade efterfrågan på tjänster inom samhällssäkerhet. det nya affärsområdet kompletterar Rejlers redan starka erbjudande som är riktat mot försvarsmakten.

Ny kunskap och kompetens

Rejlers har förvärvat bolaget Infralog & Partners AB, på kort tid har dessutom åtta nya säkerhetsrådgivare rekryterats, utöver de två seniora experter som följde med förvärvet. Rejlers erbjudande inom samhällssäkerhet omfattar centrala tjänsteområden som exempelvis IT- och informationssäkerhet, säkerhetsskyddsanalyser, strategisk säkerhetsrådgivning, personalsäkerhet, bakgrundskontroller samt incident och krisledning.

”Genom förvärvet och nyrekryteringarna får vi in ny kunskap och kompetens vilket stärker vårt erbjudande ytterligare. Vi ser fram emot att hjälpa våra kunder att framtidssäkra sina verksamheter samt att vägleda dem i deras beslutsprocesser, säger Niklas Siljeblad, divisionschef på Communication & Security på Rejlers Sverige, i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Fossilfritt stål bara början för H2Green Steel [Dagens PS]