Under årets tredje kvartal var utvecklingen stabil. Rejlers Sverige levererar ett EBITA-resultat på 10,9 (8,0) MSEK. På alla områden uppvisar marknaden en långsam återhämtning under tredje kvartalet.

ANNONS

Juli – september, inkl Embriq juli – augusti
 • Nettoomsättningen minskade med 2,9% till 537,3 MSEK (553,4), påverkad av avyttrad verksamhet
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till -4,6% (6,5)
 • Justerad EBITA uppgick till 25,6 MSEK (26,5) och justerad EBITA-marginal uppgick till 4,8% (4,8)
 • Reavinst avseende avyttrad verksamhet uppgår till 233,2 MSEK (0)
 • EBITA ökade till 258,8 MSEK (26,5) och EBITA-marginalen uppgick till 48,2% (4,8)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 12,19 (0,71) och efter utspädning till SEK 11,92 (0,71)

 

Januari – september, inkl Embriq januari – augusti
 • Nettoomsättningen ökade med 9,8% till 1 977,5 MSEK (1 800,3)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 0,5% (3,5)
 • Justerad EBITA ökade till 113,4 MSEK (97,5) och justerad EBITA marginal ökade till 5,7% (5,4)
 • Reavinst avseende avyttrad verksamhet uppgår till 233,2 MSEK (0)
 • Omstruktureringskostnader uppgick till 18,4 MSEK (0)
 • EBITA ökade till 328,2 MSEK (97,5) och EBITA-marginalen uppgick till 16,6% (5,4)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 14,02 (3,16) och efter utspädning till SEK 13,72 (3,16)

 

Juli – september, kvarvarande verksamhet
 • Nettoomsättningen ökade med 8,0% till 488,8 MSEK (452,8)
 • EBITA ökade till 20,6 MSEK (20,0) och EBITA-marginalen uppgick till 4,2% (4,4)
 • Finansnettot uppgick till -17,7 MSEK (-0,8) påverkat av omräkning av kassa i NOK samt utköp av minoriteter
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (7,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,08 (0,40) och efter utspädning till SEK 0,07 (0,40)

 

Januari – september, kvarvarande verksamhet
 • Nettoomsättningen ökade med 16,2% till 1 735,7 MSEK (1 493,3)
 • Justerad EBITA ökade till 93,0 MSEK (78,4), och justerad EBITA marginal uppgick till 5,4% (5,3)
 • Omstruktureringskostnader uppgick till 18,4 MSEK (0)
 • EBITA uppgick till 74,6 MSEK (78,4) och EBITA-marginalen uppgick till 4,3% (5,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 23,6 MSEK (42,1)
 • Finansnettot uppgick till -27,0 MSEK (-1,2) påverkat av omräkning av kassa i NOK med -16 MSEK och utköp av minoriteter -4,2 MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,20 (2,33) och efter utspädning till SEK 1,17 (2,33)

 

Kommentarer av vd och koncernchef

– Tack vare kraftfulla åtgärder uppnådde Rejlers trots pågående pandemi ett klart godkänt EBITA-resultat och marginal för årets tredje kvartal. För årets första nio månader ökade Rejlers justerade EBITA (EBITA exklusive engångsposter) från 97,5 MSEK till 113,4 MSEK och omsättningen ökade till 1 977,5 (1 800,3) MSEK, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

ANNONS
ANNONS

Läs hela rapporten här (pdf).

Läs mer: Rejlers utser ny CFO med hållbarhet i fokus