Rejlers division Geosigma ska utreda hur markmiljön och de geotekniska förhållandena påverkar Stockholm Exergis planerade anläggning för koldioxidinfångning.

ANNONS

Stockholm Exergi driver sedan 2019 en forskningsanläggning för miljö- och energiteknik vid biokraftvärmeverket i Värtan i Stockholm. Planeringen för att bygga en fullskalig anläggning för infångning av koldioxid pågår nu.

Rejlers division Geosigma har expertis inom bland annat mark och miljö och har anlitats för att utreda grundläggningsförutsättningarna för den planerade anläggningen när det gäller markmiljö och geoteknik. Geosigma ska även utföra en miljöinvestering av byggnader och cisterner på området.

Ska bli hållbar stadsdel

”Det är ett intressant uppdrag ur ett geotekniskt perspektiv samtidigt som det är beläget i ett område som ska vara ledande i utvecklingen av nästa generations hållbara stadsdelar”, säger Erik Westerberg, geotekniker på divisionen Geosigma, i ett pressmeddelande.

Det finns metoder för att hindra koldioxiden i utsläppen från ett kraftvärmeverk att nå atmosfären, tekniken kallas Bio Energy Carbon Capture and Storage, BECCS/bio-CCS. Med tekniken fångar man in koldioxiden ur rökgaserna som bildas efter förbränningen av biobränslen i värmeverket. Därefter komprimeras koldioxiden till flytande form så att den kan lagras och brytas ned i berggrunden.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Se Rejlers VD berätta om hur bolaget ska växa efter vinstrekord [Dagens PS]