Peab förvärvar fastigheten Järfälla Väddesta 1:13 till ett underliggande fastighetsvärde av 201 miljoner kronor.

ANNONS

Peab har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Järfälla Väddesta 1:13 på vilken det finns en lagvunnen byggrätt om ungefär 55 000 kvadratmeter och en flexibel detaljplan som möjliggör utveckling av ungefär 700 bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter, samt kommersiell verksamhet.

I förvärvet ingår åtaganden i exploateringsåtgärder som motsvarar ungefär 100 miljoner kronor, det avser huvudsakligen förberedelser för kollektivtrafik. Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling på Peab säger att för Peab som samhällsbyggare är möjligheten till stadsutveckling i Veddesta i Järfälla kommun mycket glädjande.

Läs mer: Peab bygger hangar till övervakningsflyg i Norge [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS