I Botkyrka utanför Stockholm anläggs nu två nya dagvattenparker som ska ge renare dricksvatten och en naturnära mötesplats.

ANNONS

Dagvatten från Fittja Gård och Albyhöjden ska ledas till dammar i Lottalund och Fittja äng, där ska det renas från sådant som tungmetaller närsalter och organiskt material. De nya dagvattenparkerna ska även fungera som miljö för social samvaro för de boende i området.

Det kommer finnas ytor för lek, utegym och grillplatser som sköts av kommunen. Norconsult medverkar i projektet och har projekterat, upprättat ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och bistått med kompetens inom, VA, geoteknik, landskap och byggkonstruktion.

”Vattnet renas bland annat med hjälp av dammar där det får sedimentera. Sedan leds vattnet in i våtmarker där växter tar upp det som inte försvunnit i sedimenteringen. Resultatet är ett rent och ekologiskt sätt skapa bra dagvattenrening”, säger Jan-Olof Nilsson, sektionschef och ansvarig för uppdraget på Norconsultm, i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: De vinner viktigt avtal med Trafikverket [Dagens PS]