Energimyndigheten beviljar 99,3 miljoner kronor till projektet Solstice där en elektriskt uppvärmd pilotanläggning ska testa en modulär blykyld reaktor som kallas Sealer – en fjärde generationens kärnkraftsreaktor. 

ANNONS

Enligt Energimyndighetens pressmeddelande så kan tekniken på sikt utvecklas till att bli en kostnadseffektiv fossilfri baskraft och på så vis bidra till att underlätta elektrifieringen för en omställning till ett fossilfritt samhälle, inte minst på global nivå.

”De senaste två åren har vi sett hur elektrifieringen tagit fart på allvar. Nu ser vi också ett ökat intresse för satsningar på fossilfri elproduktion som kan bli nödvändiga för vår nationella omställning, men också en möjlighet att exportera lösningar för att möta den globala klimatutmaningen”, säger Rémy Kolessar, chef för Energimyndighetens avdelning forskning, innovation och affärsutveckling.

Prototyp av blykyld reaktor laddas inte med kärnbränsle

Prototypreaktorn på 2,5 MW ska dock inte laddas med kärnbränsle – men fungerar allt som det ska finns planer på att bygga en demonstrationsreaktor med kärnbränsle framöver. Förhoppningen är att reaktorerna sedan ska kunna serietillverkas i fabrik.

”Vi ska göra en rad olika tester, först och främst säkerhetstester för att visa att reaktorn beter sig som vi förväntar oss vid olyckshändelser. Sedan ska vi göra drifttester för att visa hur man kör reaktorn och byter komponenter”, säger Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid KTH och vd för Blykalla till Ny Teknik.

Lösningen kan även producera vätgas med hög verkningsgrad, som lagras till tider då elbehovet är större än elproduktionen vilket skulle ge ökad flexibilitet och stabilitet i elsystemet.

”En fördel med en blykyld reaktor är att den producerar ånga vid 530 grader. Med den höga temperaturen blir vätgasproduktionen mer effektiv”, säger Janne Wallenius.

Hoppas på ny storsatsning på svensk kärnkraft

Projektet är ett samarbete mellan Swedish Modular Reactors, Blykalla Reaktorer Stockholm AB, Sydkraft Nuclear Power AB/Uniper och forskare från KTH och bygger på att använda smält bly som kylmedel som håller en temperatur mellan 420 och 550 grader.

Initiativtagarna hoppas att det ska leda till en ny större satsning på svensk kärnkraft, skriver Ny Teknik.

ANNONS
ANNONS

I samma pressmeddelande meddelar Energimyndigheten att de även beviljar stöd på 14,4 miljoner kronor till Solkompaniet Sverige AB för att demonstrera en smart solelpark.

”Blir demonstrationen lyckad kan det möjliggöra en ökad mängd solel i både Sverige och andra delar av världen”, skriver Energimyndigheten.

Läs även: Svenskt Näringsliv: ”Dubbelmoral om kärnkraft” [Dagens PS]