Afry-filialen Advansia har utvecklat Stavanger-området 2020park, vilket nu når en milstolpe. En del av området är det första genom tiderna som får en BREEAM-rankning över 90 procent inom communities-kategorin. Advansias vd berättar för Dagens PS om det unika med projektet.  

ANNONS

BREEAM-systemet är ett certifieringssystem som rankar byggprojekts miljövänlighet. Christopher Klepsland, vd för Advansia och AFRY Norge, berättar vad som har lett till att 2020park har stått ut ur miljöhänsyn.

Vad tror du det är specifikt som stiftelsen har fått upp ögonen för när de delat ut det höga betyget?

”Det speciella med 2020park är den heltäckande metoden. Området är en ny knutpunkt som ska binda samman tre kommuner, där de framstående inslagen baseras på hållbarhet i de tre grundpelarna energi, cirkulär ekonomi och miljö.”

Finns det något särskilt innovativt med park2020, alltså element som inte är vanliga i andra bostadsområden?

”Som en del av en BREEAM-certifiering är det möjligt att ansöka om [erkännande för] innovationer och projektet har sökt och fått poäng för fyra innovationer. Alla dessa är baserade på existerande teknologi, men används och kombineras på ett unikt sätt som gör att vi kan uppnå FN:s klimatmål utan att detta är särskilt ekonomiskt belastande för kunde.”

ANNONS
ANNONS

Finns det någon speciell komponent som du är extra stolt över att ni har fått igenom?

”Nyckelfaktorn för att lyckas har varit det tvärvetenskapliga samarbetet, där planeringsarkitekterna (2020park, Dark Arkitekter och Prosjektil) har varit framstående och optimerat användandet och sambruket av landområdet på ett sätt som inte gjorts tidigare. Detta hade inte varit möjligt utan ett nära samarbete mellan alla parter.”

Afry skriver om nyheten i ett pressmeddelande.

2020park är ett högprofilerat urbant område i Stanger, fortfarande under utveckling, med ett brett utbud av detaljhandel, kaféer, offentliga tjänster, industri, kontor och bostäder.

Ett delområde av 2020park har certifierats med BREEAM Communities-bedömningen Outstanding, vilket är den högsta nivån. Bara två andra projekt i världen har nått denna nivå tidigare, båda med poäng under 90 %. Med 93 % i måluppfyllnad är 2020park nu ledare i den internationella rankningen.

Satsat på delad användning av lokaler

”BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Communities är en metod att förbättra, mäta och certifiera social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i storskaliga byggprojekt, genom att integrera hållbar konstruktion i planeringsprocessen.

ANNONS
ANNONS

”Vi har alltid haft höga ambitioner när det gäller hållbarhet och BREEAM Communities har varit ett bra verktyg för att systematisera och förverkliga våra ambitioner. Med ett holistiskt synsätt och hög grad av delad användning av lokaler och service blir detta ett urbant område med ett brett och spännande tjänsteutbud. Vi vill skapa en livlig miljö som engagerar samhället såväl nu som i framtiden”, säger Monica Runestad, VD för 2020park AS.

”Vi är verkligen stolta”

Advansia, en del av AFRY, har fungerat som projektledare för BREEAM-certifieringen av 2020park, med Golder, DARK architects, Sweco, Asplan Viak och Prosjektil som delar av teamet.

”Vi är verkligen stolta över att få detta erkännande! Detta har krävt lagarbete, starkt engagemang och noga samordning. Genom att söka certifiering för byggprojektet av BREEAM Community får utvecklaren en fullständigt dokumenterad process som bekräftar projektets hållbarhetsmässiga värde. Det är en kvalitetsstämpel som visar att utvecklaren har utarbetat konkreta hållbarhetsmässiga åtgärder och lösningar”, säger Dinah Laland, regionchef inom Advansia.

Läs mer: ÅF köper norskt bolag [Dagens PS]