Norconsult har bjudits in att delta i en arkitekttävling om nya Hagastaden som byggs på gränsen mellan Stockholm och Solna.

ANNONS

Norconsult deltar i en arkitekttävling om nya Hagastaden i Stockholm, ett område som rymmer 6 000 nya lägenheter samt 14 000 arbetsplatser och ska stå klart år 2030.

Norconsults förslag gäller kvarter 37 och bygger på en parametrisk analys som har tagits fram av ett datorprogram med syftet att få in maximalt med solljus i varje våningsplan.

Dan Johansson, arkitekt SAR/MSA och processledare för innovation på Norconsult säger att fördelen med att göra en parametrisk analys är att man i ett tidigt skede kan få med platsens förutsättningar som en del i husets utformning. 

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Norconsult stärker Trafikverket i arbetet med Norrbotniabanan [Dagens PS]