1. Jan-Olof Andersson, informationssäkerhetsansvarig och chef för informationsstyrning, Läkemedelsverket. (7)

ANNONS

2. Robert Malmgren, konsult eget företag, Romab. (2)

3. Anne-Marie Eklund Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef, Stiftelsen för Internetinfrastruktur. (1)

4. Marcus Murray, ansvarig för Säkerhetsgruppen samt för R&D, Truesec. (10)

5. Per Hellqvist, it-säkerhetsexpert, Symantec. (4)

6. Patrik Fältström, internetexpert, Cisco. (3)

7. Erland Jonsson, biträdande professor, Chalmers. (8)

8. Jakob Schlyter, it-säkerhetskonsult, Kirei. (5)

ANNONS
ANNONS

9. Viiveke Fåk, biträdande professor, Linköpings universitet. (6)

10. Predrag Mitrovic, chef för Labcenter. (9)

(Källa: Computer Sweden)