Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har Göteborgsregionen tagit fram ett GIS-baserat verktyg som kan användas vid klimatsmart planering.

ANNONS

Hur kan vi planera bygget av ett nytt bostadsområde så att det blir klimatsmart? Göteborgsregionen och IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans tagit fram ett GIS-baserat hållbarhetsverktyg som kan användas vid panering av nybyggen.

”Det här hjälper kommunerna att analysera vad den tänkta lokaliseringen av bostäder, arbetsplatser, handel med mera får för effekt. Verktyget räknar ut mängden persontransporter till och från ett område samt det koldioxidutsläpp och energianvändning som resorna ger upphov till”, säger Tomas Wisell, transportforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Tar med alla typer av personresor

Verktyget inkluderar alla typer av personresor, både pendling till jobb och studier och fritids- och besöksresor, det är i första hand tänkt att användas när nya bostadsområden ska byggas, men det kan också användas vid förtätning.

Verktyget har en tilläggsmodul som kan användas för att skapa olika scenarier. I modulen kan egna mål för utsläpp och energianvändning läggas in för att se vad som krävs för att uppnå målen.

”Syftet är att förbättra kommunernas möjlighet att synliggöra klimateffekter av planerad bebyggelse och bistå med kompletterande analyser som kan stärka argumenten för en viss exploatering eller lokalisering. Det ger kommunerna bättre förutsättningar att planera i linje med regionala överenskommelser och att nå nationella och internationella klimatmål. Till det hör även att skapa en regional samsyn som kan bidra till en gemensam transporteffektiv utveckling, säger Emmy Nicander på Göteborgsregionen i pressmeddelandet.

Flera källor för beräkning

Verktygets beräkningsmodell använder flera olika källor som resedata, geografisk data och faktorer för koldioxidutsläpp och energi, och beräknar energianvändning och koldioxidutsläpp över tid. Det nuvarande verktyget är anpassat för Göteborgsregionen men det är generaliserbart för andra regioner.

ANNONS
ANNONS

Tomas Wisell säger att användarvänligheten har varit central och att hållbarhetsverktyget ska kunna användas av planerare som inte har kunskaper i GIS. Verktyget har utvecklats i projektet Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen som finansierats av Energimyndigheten.

Läs mer: IVL söker lösningar för grönare städer med innovationstävling [Dagens PS]