Klimatsmart omställning underlättas nu av en ny överenskommelse mellan Installatörsföretagen och fackförbundet Elektrikerna.

ANNONS

Utvecklingen i solcellsbranschen går snabbt och i och med den nya överenskommelsen breddas rekryteringsunderlaget inom branschen eftersom kraven på utbildningsbakgrund har förändrats, därmed underlättas klimatsmart omställning.

”Vår nya överenskommelse är en naturlig följd av hur branschens behov utvecklas. Det finns ett behov av att inom vissa teknikområden, som solenergiteknik, kunna anställa personer med annan utbildningsbakgrund än de krav som vårt gemensamma kollektivavtal Installationsavtalet ställer. Men utan att göra avkall på goda villkor eller urgröpa viktiga yrkesutbildningars ställning på området. Det har vi lyckats med idag”, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Bristen på medarbetare kan avhjälpas

För montering och installationen av solcellsanläggningar krävs auktorisation av Elsäkerhetsverket. Tack vare den nya överenskommelsen blir det nu möjligt att avhjälpa bristen på medarbetare och i och med det undanröja ett hinder för solcellsbranschens möjlighet att växa.

De medarbetare som anställs enligt den nya överenskommelsen mellan Installatörsföretagen och fackförbundet Elektrikerna kommer att kunna utföra vissa specificerade arbetsuppgifter, som exempelvis rörmontering av solcellsanläggningar. Det innebär att de inte behöver ha utbildning enligt Yrkesutbildningsavtalet i Installationsavtalet.

Träder i kraft 1 juli i år

”Det är våra medlemmar som gör klimatomställningen möjlig och den här överenskommelsen gör att klimatarbetet kan växlas upp och skapar samtidigt ordning och reda i en bransch som är under snabb tillväxt, säger Urban Pettersson, förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet i pressmeddelandet.

Teknikutvecklingen inom solcellsbranschen går snabbt och efterfrågan på installationer som ger klimatnytta ökar. I arbetet mot ett klimatsmart samhälle som inte är fossilberoende är solcellsanläggningar ett viktigt inslag.

Överenskommelsen träder i kraft den 1 juli i år och för att företag ska kunna ta del av överenskommelsen krävs ett inkopplingsmöte.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Banker ökar investeringar i förnyelsebar energi [Dagens PS]

Läs mer: Storsatsar på solenergi: ”Hög potential” [Dagens PS]