Under rubriken ”Var finns jobben?” presenterar Arbetsförmedlingen (AF) i dag, torsdag, en rapport om framtidsutsikterna för omkring 200 yrken.

ANNONS

När det gäller it-sektorn är efterfrågan mycket hög på mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och it-arkitekter.

Här finns det alltså goda möjligheter att få jobb, förutsatt att du har rätt kompetens.

Enligt AF ser tillväxten fortsatt stark ut inom många yrken, arbetsmarknaden är med andra ord het på flera områden.

”Vi har en fortsatt bred jobbtillväxt, men det är utbildad arbetskraft som efterfrågas. För att ha goda chanser till jobb krävs i allmänhet en gymnasieutbildning”, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

I rapporten framgår det att bristen ökar på kvalificerad arbetskraft, där sticker pedagogiska yrken ut med betoning på lärare. Det råder lärarbrist i hela landet.

Samtidigt blir jobbtillväxten svag inom flera yrken med låga eller inga formella krav på utbildning. Där är det fortsatt stor konkurrens om jobben.

”Vi har en allt större andel inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen som saknar en gymnasieutbildning. För att klara matchningen på arbetsmarknaden blir det ännu viktigare att vägleda och motivera till utbildning som leder till jobb”, säger Annelie Almérus.

ANNONS
ANNONS

Här är det brist på arbetskraft och lätt att få jobb:

 • Förskollärare
 • Sjuksköterskor, både specialistsjuksköterskor och grundutbildade
 • Speciallärare och specialpedagoger
 • Grundskollärare och lärare i yrkesämnen
 • Civilingenjörer och ingenjörer inom bygg och anläggning samt elektronik
 • Socialsekreterare
 • Läkare
 • Mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter
 • Psykologer
 • Kockar och kallskänkor
 • VVS-montörer
 • Byggnads- och ventilationsplåtslagare
 • Installations- och serviceelektriker
 • Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende
 • Träarbetare, snickare och andra byggnadsmedarbetare som målare, murare
 • Motorfordonsmekaniker
 • Lasbilsförare
 • Medicinska sekreterare, vårdadministratörer

Här är det däremot överskott på folk och svårt att få jobb:

 • Journalister och fotografer
 • Musiker, sångare och kompositörer
 • Grafisk formgivare
 • Finansanalytiker, investeringsrådgivare och banktjänsteman
 • Kassapersonal och butikssäljare
 • Vaktmästare
 • Kontorsassistenter, receptionister och sekreterare
 • Telefonister