Teknikkonsultbolaget Helenius ingenjörsbyrå blir en del av Rejlers från och med den 1 januari 2022. Det kommer förbättra Rejlers erbjudande till sina kunder.

ANNONS

”Genom förvärvet av Helenius kommer våra kunder märka att vi kan ta större åtaganden för att bygga hållbara fastigheter och anläggningar. Med mer kompetens inom Rejlers kan vi svara upp på våra kunders behov av mer kompetens och innovativa hållbara lösningar” säger Rejlers Sverige AB:s vd Jenny Edfast till Dagens PS.

Nya medarbetare med hög kompetens

Rejlers jobbar med att utveckla det svenska fastighetsbeståndet så det blir mer hållbart och förvärvet av Helenius kan förbättra det arbetet.

”Rejlers jobbar med många av Sveriges fastighetsägare och vår målsättning är alltid att våra lösningar ska vara hållbara, ekonomiska och innovativa. Med Helenius får vi 70 nya medarbetare som bidrar med hög kompetens inom miljö, energi, VVS och projektledning, vilket är områden som alla våra kunder efterfrågar. Med en större kompetensbas kommer vi kunna hjälpa fler kunder att genomföra sina projekt, och dessutom ta ett större helhetsansvar för projekten”, förklarar Jenny Edfast för Dagens PS.

Blir ett affärsområde inom Rejlers

Helenius ska att bli ett affärsområde inom Rejlers Sveriges division Buildings, men Helenius kompetens kommer också användas i projekt i Rejlers övriga divisioner, som exempelvis industri och infrastruktur.

”I Rejlers står projekt och uppdrag i centrum och vi uppmuntrar till samarbete över divisionerna”, säger Jenny Edfast till Dagens PS.

Jobbat tillsammans länge

Hon berättar att Rejlers och Helenius har jobbat tillsammans under många år och känner varandra väl.

ANNONS
ANNONS

”Vi jobbar till exempel i projektet Slussen tillsammans, där vi samarbetat i mer än sju år. Dessutom finns en gemensam historia då Helenius var en del av Rejlers för 40 år sedan. Nu sluts cirkeln och vi finns återigen under samma tak, vilket känns fantastiskt bra”, säger Jenny Edfast till Dagens PS.

Läs mer: Rejlers förvärvar Helenius ingenjörsbyrå [Dagens PS]