Rejlers förvärvar det svenska teknikkonsultbolaget Helenius ingenjörsbyrå AB som väntas omsätta 100 miljoner kronor under 2021.

ANNONS

Helenius är en ledande installationskonsult inom miljö-, VVS- och energiområdet. Förvärvet kommer göra Rejlers ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden och stärker erbjudandet inom divisionen Buildings, särskilt när det gäller VVS, miljö, energi och projektledning.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 165 miljoner kronor och erläggs dels kontant, dels med nyemitterade aktier i Rejlers. Därutöver kan Rejlers, på vissa villkor baserade på kommande tre års lönsamhet, komma att erlägga tilläggsköpeskilling om högst 50 miljoner kronor.

Ebita-marginal på 20 procent

Under 2021 förväntas Helenius omsätta 100 miljoner kronor med drygt 20 procent i ebita-marginal. Teknikkonsultbolaget har kontor i Stockholm och Uppsala och har cirka 70 anställda och cirka 20 underkonsulter.

Helenius har varit delaktigt i flera välkända projekt, exempelvis Slussen, Biomedicum och Celsius-projektet och NAV, ett relativt nytt projekt där ett nytt akutsjukhus ska byggas i Västerås.

Ökar sin förväntade omsättning

I och med förvärvet går divisionen Buildings inom Rejlers från en förväntad omsättning på 360 miljoner kronor till 460 miljoner kronor på årsbasis. Det är strategiskt viktigt för Rejlers att vara, och förbli, en av landets främsta teknikkonsulter inom bygg- och fastighetsbranschen.

Rejlers Buildings stärker väsentligt sin marknadsposition med Helenius och erbjudandet till kunderna blir mer komplett, med förvärvet blir Rejlers en starkare helhetsleverantör på marknaden.

Liknande värderingar och kultur

“Med sin erkända spetskompetens stärker Helenius ytterligare vår position inom divisionen Buildings. Vi arbetar redan dagligen nära tillsammans på olika projekt, våra företagskulturer och värderingar liknar varandra och jag är övertygad om att vi kommer att trivas utmärkt tillsammans. Helenius var en gång en del av Rejlers och det känns roligt och lite högtidligt att hälsa dem välkomna hem igen efter 30 år som eget bolag”, säger Jenny Edfast, vd för Rejlers Sverige AB, i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Konsolidering av Helenius väntas ske från och med 1 februari 2022, bolaget blir ett eget affärsområde inom divisionen Buildings i Rejlers Sverige AB.

“Det känns naturligt och rätt att bli en del av Rejlers. Vi känner varandra väl och arbetar bra tillsammans och som en del av Rejlers kan vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och våra anställda många nya spännande utmaningar”, säger Arne Wallström, vd i Helenius Ingenjörsbyrå AB, i pressmeddelandet.

Läs mer: Christer Gardell: Girighet och rädsla styr börserna [Dagens PS]