Nu samverkar företag och forskare för att öka återvinningen av engångsförpackningar i plast inom industrin.

ANNONS

Inom svensk industri används stora mängder förpackningar av plast som förbränns när de använts en gång. I ett projekt samverkar nu företag och forskare för att hitta sätt att öka återvinningen av plastförpackningar.

Projektet kallas Sluta cirkeln för industriell plast och en stor uppslutning av bland annat forskare, tillverkare och avfallshanterare deltar. Projektet pågår till januari 2023 och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ger klimatmässiga och ekonomiska vinster

”Projektet bidrar till både ekonomiska och klimatmässiga vinster. Industrin vinner på att de slipper elda upp stora värden efter en enda användning. Och den ökade återvinningen av plast minskar de klimatpåverkande utsläppen, säger projektledaren Erik Perzon på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Varje år säljs 200 000 ton plastförpackningar i Sverige, av dessa återvinns endast 16 procent. Varje år släpper förbränningen av plastförpackningar i Sverige ut ungefär en miljon ton koldioxidekvivalenter.

Kontaminerar mindre än hushållens förpackningar

Verksamhetsförpackningar är ofta mer homogena och mindre kontaminerande än hushållens förpackningar, varför de lämpar sig väl för materialåtervinning.

Men verksamhetsförpackningar samlas in av varje företag för sig, utan samordning sinsemellan, till skillnad från förpackningar som används av privatpersoner. På konsumentsidan finns etablerade system för insamling och återvinning.

Fallstudier för några förpackningstyper

Projektet, Sluta cirkeln för industriell plast, arbetar med ett helhetsperspektiv för att förnya hela systemet. I projektet ska tekniker och affärsmodeller utvecklas, lösningarnas hållbarhet utvärderas och regelverk och lagstiftning påverkas.

ANNONS
ANNONS

För några förpackningstyper ska fallstudier genomföras, det gäller förpackningar av EPS (frigolit) och storsäckar av plast som bland annat används till byggavfall och spannmål.

Läs mer: Sverige över målet för återvinning – men inte för plast [Dagens PS]