Di Digital har delat med sig av sin årliga kartläggning över hur investeringarna i svenska teknikbolag fördelas mellan män och kvinnor. Nu kommenterar några från branschen det skeva resultatet.  

ANNONS

Di Digitals årliga undersökning visade att endast en procent av investeringar i teknikbolag under 2020 gick till bolag med kvinnliga grundare. 11 procent gick till bolag grundade av både män och kvinnor och 88 procent gick till bolag med manliga grundare.  

Resultatet hade knappt förändrats från föregående år. Nu har Di Digital intervjuat människor i teknikbranschen om hur de ser på utvecklingen och vad som behöver förändras.

Tecken på större systemfel

Emma Heikensten är doktor i nationalekonomi, chef på tankesmedjan Ownershift och dessutom strategisk analytiker på SEB. Enligt henne finns det tre centrala hinder som bäst förklarar den skeva könsfördelningen i branschen. 

Ett hinder handlar om stereotyper som uppstår vid ung ålder. Ett annat problem rör bristen på kvinnliga förebilder och tillgången till sociala nätverk. Och för det tredje handlar det enligt Heikensten om diskriminering.  

”Vi inom Ownershift anser att vi alla, guidade av forskningen, bör se på den skeva fördelningen av riskkapital som ett tecken på ett större systemfel. Det räcker inte med att vända sig till kvinnor och säga åt dem att starta fler skalbara techbolag och söka mer kapital på mäns vis, inte heller räcker det att vända sig till riskkapitalister med sura miner kring de katastrofala siffrorna eller gliringar kring grabbar backar grabbar, även om forskningen visar just detta”, säger hon. 

Partiskhet mot kvinnliga team

Julia Delin, vd för SSE Business Lab, trycker på den partiskhet som finns mot kvinnliga team och gör att de inte tas på allvar. Hon tror också att kvinnliga investerare lider av samma partiskhet.

“Jag har däremot suttit i otaliga juryer där manliga jurykollegor snabbt skjuter ned idéer grundade av kvinnor i kvinnodominerade fält för att ‘marknaden inte finns’, samtidigt som de skryter om det fantastiska arbete de gör för kvinnliga grundare. Jag önskar att investerarna vågade syna sina egna processer för att skapa förändring”, berättar hon. 

“Alla behöver ta sitt ansvar”

Carl Fritjofsson, partner i riskkapitalbolaget Creandum, håller med om att problemet bottnar i bristen på kvinnliga förebilder.

”Jag tycker att det är bekymmersamt och vi behöver fixa det här. Alla behöver ta sitt ansvar – riskkapitalbolag, skolor, media och storbolag. Alla behöver ta sitt ansvar och göra mer genom att lyfta fram exempel, vilket jag tror är det första, viktigaste och enklaste sättet. Och dessutom att jobba hårdare för att hitta och identifiera talang som inte representeras av den stora massan.”

ANNONS
ANNONS

Dessutom rekommenderar han startups att bygga upp blandade team redan från början för att skapa mångfald.    

Läs hela artikeln på Di Digital.

Läs mer: Ledande svenska företag är för dåliga på jämställdhet