Schneider Electric samverkar med World Economic Forum för att öka antalet investeringar som kan minska koldioxidutsläppen från byggnader.

ANNONS

Byggnader står för ungefär 40 procent av alla världens utsläpp av växthusgaser. Det finns teknik som kan minska koldioxidutsläppen men de största hindren är finansiering och investeringar, detta enligt en ny rapport från World Green Building Councils.

Tillsammans med World Economic Forum lanserar Schneider Electric ramverket Net-Zero Carbon Cities Building Value Framework. Syftet är att förändra värderingen av investeringar i minskning av koldioxid från att ses som enbart finansiella till att också väga in prestandafördelar samt sociala och miljömässiga aspekter.

Åskådliggör fördelar av icke-finansiella värden

Bildandet av ramverket stöddes av mer än 40 experter från flera branscher. Ramverket kan tillämpas när som helst under en byggnads livscykel, både vid uppförandet av nya byggnader och vid modernisering av befintliga byggnader. Med hjälp av en operativ checklista identifieras relevanta investeringsalternativ så att koldioxidanvändningan kan minskas.

”Building Value Framework utvecklades för att åskådliggöra de fördelar som följer av att integrera icke-finansiella värden i investeringsbesluten, samtidigt som man utvärderar hur digital teknik kan möjliggöra övergången till nettonollutsläpp. Ramverket är utformat för praktisk användning så att det kan utrusta beslutsfattare med relevant kunskap för att fatta snabbare, mer inkluderande och mer hållbara investeringsbeslut”, säger Jean-Pascal Tricoire, Schneider Electrics koncernchef och styrelseordförande, i ett pressmeddelande.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: De klimatberäknar området mellan byggnader [Dagens PS]