Byggandet av fastigheter med lokaler ökar kraftigt det första kvartalet 2021, jämfört med samma period 2020. Det gäller både den privata och offentliga lokaler.

ANNONS

Byggandet av lokaler ökar i Sverige, under det första kvartalet 2021 steg byggandet med tolv procent jämfört med samma period 2020. Det visar en konjunkturrapport från Navet som presenteras i juni senare i år.

Rapporten visar också på att husbyggnadsinvesteringarna inom kontor och handel minskade under samma period. Det är ombyggnationer som är det hetaste just nu.

”Studeras investeringarna uppdelat på ny- och ombyggnad blir det tydligt att det är ombyggnadsinvesteringarna som driver utvecklingen”, säger Magnus Klein, ansvarig för konjunkturbevakning på Navet Analytics och fortsätter:

”Utfallet innebar en stark öppning av 2021, men vi tror att tillväxttakten bromsar in något under året och vår prognos pekar snarare på en ökning kring fem procent”

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Fler branschartiklar på [Teknikdygnet]