Arbetsmiljölagen räcker inte till för att reglera appföretag, konstaterar Arbetsmiljöverket i en rapport till regeringen. Företag som förmedlar tjänster genom digitala plattformar omfattas ofta inte av lagen.

ANNONS

I en utredning på regeringens uppdrag har Arbetsmiljöverket kommit fram till att appföretag i den svenska gig-ekonomin inte är att betrakta som arbetsgivare. Företag som Wolt och Tipptapp har därför inte har något juridiskt arbetsmiljöansvar för sina matbud respektive flyttarbetare. Det rapporterar Sveriges Radio.

Monica Björk är projektledare vid Arbetsmiljöverket. Hon säger att det absolut finns situationer som inte omfattas av arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverket har granskat ett 30-tal olika företag sedan 2018. Gemensamt har företagen att de organiserar arbetet på ett annat sätt än vanligt, till exempel via appar.

Lagstiftning räcker inte för appföretag

I flera av de undersökta fallen har Arbetsmiljöverket ställt krav på att företaget undersöker riskerna i arbetsmiljön. Men två domar i kammarrätten i höstas gick emot myndigheten. Plattformsföretagen var inte att betrakta som arbetsgivare i arbetsmiljölagens mening.

I slutrapporten till regeringen konstaterar nu Arbetsmiljöverket att dagens lagstiftning inte räcker för att ge de gig-anställda en god arbetsmiljö.

”Det som avgör om det är hög säkerhet är ju hur man förebygger riskerna när arbetet utförs. Det är normalt arbetsgivarna som har ansvar för det. Det är bara då vi kan ställa krav, så vi kan inte kravställa kring arbetets säkerhet”, säger Monica Björk till Sveriges Radio.

ANNONS
ANNONS

Den juridiska stridsfrågan har hittills handlat om huruvida appföretaget är en förmedling eller en arbetsgivare. För att företaget ska betraktas som arbetsgivare krävs andra skrivningar i lagen.

Läs också:

Fackförbund: Boom i e-handeln har ett högt pris [Dagens PS]
Delegation ska bekämpa arbetslivskriminalitet [Dagens PS]