Knappt två av tio sökande till Teknikprogrammet på gymnasiet är tjejer, det visar ny gymnasiestatistik från Skolverket.

ANNONS

Andelen tjejer som söker Teknikprogrammet har ökat, men tjejerna är fortfarande en minoritet och utgör knappt 20 procent av de sökande. Teknikbranschen ser mångfald som nödvändig för att innovationskraften ska öka och bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen anser att ojämn könsfördelning bidrar till negativa konsekvenser både för den enskilda individen och för samhället.

”Teknikintresset är en förutsättning för att fundera på tekniska utbildningar, i synnerhet bland tjejer. När det är dags att göra sitt gymnasieval i årskurs nio är intresset för teknik som allra lägst och då är det inte så konstigt att statistiken ser ut som den gör”, säger Elin Östblom, ansvarig för ungdomskommunikation hos Teknikföretagen i ett pressmeddelande.

Därför väljer de inte teknikutbildningar

Teknikföretagen har, tillsammans med Ulrika Sultan, sammanfattat flera insikter om varför tjejer inte väljer teknikutbildningar. En omfattande undersökning bland 15- till 24-åringar som gjorts av Ungdomsbarometern har varit underlag. De tre viktigaste orsakerna till att tjejer väljer bort teknikutbildningar är:

  • att gymnasievalet görs i en ålder när tjejers intresse för teknik är som lägst
  • att det anses svårt med teknik och matematik
  • att teknikutbildning är ett laddat val för tjejer.

 

”Att flickor inte anser sig vara tekniska nog börjar tidigt. Så tidigt som i mellanstadiet. En tid då teknikämnet har få timmar och generellt inte heller prioriteras i skolans budget. Flickor får därför inte möjligheten att känna känslan av att höra hemma i teknik”, säger Ulrika Sultan, doktorand på Linköpings Universitet i pressmeddelandet.

Tjejer avråds från att söka

Hon har forskat om flickors teknikintresse sedan 2016 och hon säger att tjejer ibland avråds från att söka Teknikprogrammet på grund av att kulturen är mansdominerad eller på grund av att vuxna i deras närhet varnar dem för att ptogrammet är mattetungt.

ANNONS
ANNONS

”Intressant här är, även om pojkar inte ser sig som teknikintresserade kan de ändå välja Teknikprogrammet. Detta för att den tekniska världen är så självklar för dem. De hör hemma där ändå”, säger Ulrika Sultan i pressmeddelandet.

Läs mer: Stora löneskillnader mellan kvinnliga och manliga ingenjörer [Dagens PS]