Hela 100 000 hittills okända kulturlämningar har hittats med hjälp av ny teknik, artificiell intelligens och data från laserskannad skog.

ANNONS

Varje år inventerar Skogsstyrelsen skador på registrerade fornlämningar och andra kulturlämningar som finns i skogar. Den senaste inventeringen visade att nästan var tredje kulturlämning var skadad.

Fornlämningar och andra kulturlämningar är skyddade av kulturmiljölagen och bra data och ny teknik gör att det nu är möjligt att snabbare och billigare hitta dessa lämningar med säkrare positionering.

Minska risken för skador

Data från den laserskanning som görs av svenska skogar bearbetas och med hjälp av artificiell intelligens, AI, har den nya tekniken kunnat identifiera hela 100 000 tidigare okända kolbottnar, lämningar efter kolmilor där träkol producerades, som är upp mot 500 år gamla.

Exempel på kolbottnar som med hjälp av AI hittats i den laserskanning som gjorts av svenska skogar.
Exempel på kolbottnar som med hjälp av AI hittats i den laserskanning som gjorts av svenska skogar. (Karta: Skogsstyrelsen, Lantmäteriet I2011/00173)

 

Dataunderlaget kan bidra till att minska risken för skador eller påverkan på lämningarna som uppstår vid exempelvis skogsbruk eller utbyggnad av infrastruktur.

”Har vi kunskapen om var det finns spår av vår historia i skogen, ja då kan vi också se till att undvika skador på dem. Det här blir ett viktigt verktyg för skogsbruket framöver”, säger Peter Christoffersson, i ett pressmeddelande. Han är chef för skoglig planering på Holmen skog som är en av initiativtagarna till projektet.

Potential att hitta andra fornlämningar

Arbetet med att hitta fornlämningarna har genomförts av det Vinnovafinansierade projektet Nationellt skogsdatalabb, som drivs av Skogsstyrelsen tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Nu ska tekniken utvecklas.

ANNONS
ANNONS

”Egentligen står vi bara i startgroparna för det här arbetet, vi har börjat med kolbottnarna men metoden har potential för så många fler lämningstyper. Tillämpbarheten är enorm och kanske kommer vi nu få en annorlunda bild av vår skogliga historia”, säger Meit Öberg, projektledare för Nationellt skogsdatalabb, i pressmeddelandet.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Gamla ekar i kampen mot klimatförändringar [Dagens PS]