RiVe Juridiska Byrås experter kallades in till internationell förhandling med svensk IT-säkerhetschef. Efter lyckade förhandlingar lyckades en utomstående f.d advokat få ner den totala skatten till under hundralappen.

Det var efter att en svensk IT-säkerhetschef för ett stort internationellt samhällsbyggnadsföretag, blivit varse om att han önskades lämna sin tjänst som RiVe Juridiska Byrå kallades in för att bistå honom i avgångsprocessen.

Chefen i fråga hade arbetat i bolaget under väldigt lång tid och varit den som byggt upp hela koncernens IT-säkerhetsstruktur själv. Redan under 80-talet började han driva digitaliseringen inom bolaget framåt och ritade grunderna för företagets IT-struktur. I samband med att företaget blev uppköpt runt millennieskiftet och huvudkontoret flyttades till Paris, befordrades IT-säkerhetschefen från ansvarig på nationell nivå till ansvarig för frågorna på internationell nivå.

VD:n kände sig bevakad

Han var dock formellt fortfarande anställd i det svenska organisationsnumret, men befattningsändringen gjorde att hans närmsta chef inte längre var den svenska VD:n – ett faktum som kom att skapa en konflikt på arbetsplatsen. På toppvåningen i Stockholm fick IT-säkerhetschefen nämligen ett lika rymligt kontor som VD:n och han närvarade samtidigt vid de svenska ledningsmötena.

”Det gjorde att VD:n kände sig bevakad av koncernen och en konflikt utvecklades mellan de båda eftersom säkerhetschefen nu rapporterade till den internationella ledningen som befann sig i Paris”, berättar Karl Gustavsson, sakkunnig förhandlare vid RiVe Juridiska Byrå.

Till slut kontaktade VD:n företagsledningen och ställde ett ultimatum – antingen skulle han eller säkerhetschefen lämna sin tjänst. Ledningen valde att behålla VD:n med motiveringen att det ändå inte var säkerhetsmässigt försvarbart att längre ha den känsligaste IT-säkerhetskompetensen på endast en och samma person och man bestämde sig för en omorganisering av IT-säkerhetschefens tjänst. Totalt skulle fyra nya personer anställas och ta över rollen med fyra nya heltidstjänster.

”Det säger en del om vilket ansvar och kompetens han satt på. Det här är en oerhört kompetent och smart person, som i princip varit ensam om ansvaret för hela bolagets IT-säkerhetsutveckling sedan 1980-talet och tills idag”, säger Karl Gustavsson på RiVe.

Parterna samlades i tre konferensrum

I samband med avgången kallades RiVe Juridiska Byrå in för att bistå säkerhetschefen i förhandlingarna högst upp i det flådiga kontoret i centrala Stockholm. I totalt tre konferensrum samlades parterna med ett stort följe från koncernledningen i Paris.

Arbetsgivaren har med sig tre fransmän från koncernens ledning, en fransk advokat som inte kan svensk arbetsrätt överhuvudtaget, den svenska VD:n, den svenska personalchefen och en svensk HR-assistent, dessutom har de med sig två arbetsrättsjurister från en välkänd byrå samt en svensk skatterättsexpert. Deras förhandlingsteam var 10 personer.

ANNONS
ANNONS

”Vår klient hade med oss från RiVe, sin fru (som i övrigt är personaldirektör i en Norsk koncern) och en person som han presenterade för oss som sin barndomskompis, som råkade vara jurist och f.d advokat, han hade blivit utesluten från det svenska advokatsamfundet för några år tillbaka, och han hade adress i Panama, – det förste han sade när vi sågs var att han var här som en ”barndomsvän” och att han inte bedrev någon näringsverksamhet i Sverige,… det var en något udda introduktion”, fortsätter Karl Gustavsson på RiVe.

Oväntad vändning 

Efter långa förhandlingar började parterna nå en överenskommelse kring avgångsvederlag för IT-säkerhetschefen. RiVe hade förhandlat fram 16,92 miljoner och båda parterna kände sig nöjda med summan. Men plötsligt fick förhandlingarna en oväntad vändning när IT-säkerhetschefens fru insisterade på att han inte alls till arbetsgivaren skulle återlämna sin tjänstedator.

”Hon menade att det inte var möjligt eftersom datorn innehöll ett stort antal familjebilder från semestrar och andra privata tillställningar, som då skulle gå förlorade. Men eftersom datorn ansågs vara en alldeles för stor säkerhetsrisk för företaget ville arbetsgivarens absolut inte att han skulle få behålla den, och inte ens familjebilderna på den då de var rädd att han skulle smuggla ut företagshemligheter i bildfilerna”, säger Karl Gustavsson.

Efter flera timmars förhandling om datorn nådde man till slut lösningen att kalla in två topografifotografer, sådana som i normalfallet fotograferar vart tunnelbygget eller bron ska byggas… och de fick komma och fotografera av familjebilderna, en efter en, ifrån en storbildskärm i förhandlingssalen. Under ytterligare timmar fick hela förhandlingsteamet sitta med och gå igenom alla 412 bilderna, som avfotograferades, för att försäkra sig om att inga företagshemligheter eller annan information lämnades ut.

Bisarr upplevelse 

”Det blev nästan en bisarr upplevelse, men faktum är att fotograferna faktiskt lyckades ta riktigt bra bilder och efter många om och men blev frun till slut nöjd och man kunde lämna ifrån sig datorn”, berättar Karl Gustavsson.

Kvar på dagordningen fanns nu endast frågan om hur de 16,9 miljonerna skulle utbetalas, varpå IT-säkerhetschefens barndomsvän plötsligt tog över scenen och gjorde entré i förhandlingarna. Han plockade fram flertalet förberedda pärmar med krav på hur pengarna skulle utbetalas, det var konton och företag i halva Sydamerika.

Genom placeringar i olika länder och med ständiga rättsutredningar av motpartens skatteexpert och därefter även externa experter på videolänk från huvudkontoret i Paris, lyckades man till slut nå en utbetalningslösning som blev helt legalt korrekt och nästintill skattefri för den avgående IT-säkerhetschefen.

Totalt fick han betala 84 kronor i skatt. Detta efter att utbetalningarna granskats av arbetsgivarens skatteexperter men även av ytterligare externa experter på videolänk och inte mindre än därutöver tre ytterligare advokater anslutna till de byråer som företrädde arbetsgivaren.

”För en trevlig barndomsvän denne IT-säkerhetschefen hade, man kan ibland önska att man hade en sådan vän”, avslutar Karl Gustavsson.