I mars 2022 kom beskedet att Nasdaq First North-noterade Ekobot gjort ett kommersiellt genombrott och tecknat en första order med en kund i Nederländerna. Veckor senare är nu Ekobots unika robotsystem WEAI – autonomous weeder, i drift hos en av Hollands största odlare av grönsaker och potatis.

På ett lökfält i södra Holland går en självkörande robot från svenska Ekobot genom ett hav av gul lök med syfte att bekämpa ogräs.

Det här fältet hör inte hemma i en avlägsen framtid utan tillhör Gijs Krol, tredje generationens lantbrukare på den holländska gården Krol Aardappelen Vof.

Gården har valt att under 2022 använda Ekobots robotar i sina odlingar. Robotarna som är ca 2 meter långa och väger ca 500 kg liknar mest ett fordon från en marsexpedition.

Robotarna åker långsamt över fältet och söker efter ogräs som sedan bekämpas med hjälp av robotens mekaniska verktygssystem.

Ekobot
Förutom att minska behovet av bekämpningsmedel och kemikalier så ska robotarna även bidra till ökad lönsamhet och produktivitet. (Foto: Ekobot)

Förutom ljudet från de mekaniska verktygen är den eldrivna robotarna nästan helt ljudlösa. Varje robot kan med hjälp av avancerade kamerasystem och AI, självständigt bekämpa ogräs på ca 10 hektar åkermark.

Robotar viktiga för lantbrukets framtid 

“Vi är en relativt stor och modern gård med nederländska mått mätt. Vi fokuserar vår odling på grönsaker och potatis. Förväntningarna är höga på Ekobots robotsystem som är satt i arbete på våra fält i år”, säger Gijs Krol från gården Krol Aardappelen Vof och fortsätter:

”För fem år sen fanns nästan inga bolag som specialiserade sig på robotiserad ogräsbekämpning men nu har marknaden exploderat. Där är Ekobot en av aktörerna i framkant.”

“Trycket på att minska användningen av bekämpningsmedel och andra kemikalier växer för oss lantbrukare. Vi har dessutom stora behov att öka produktiviteten och lönsamheten och där fyller robotar som dessa en mycket stor funktion i framtiden”, avslutar Gijs Krol.

ANNONS

Robotbönder ställer höga krav

Ekobot, i likhet med andra startups för jordbruksrobotar, betonar ökad produktivitet och de miljöfördelar som dessa maskiner kan tillföra jordbruket.

”Framtidens ”robotbönder” ställer högre krav på våra robotar än vad de tidigare ställt på existerande traditionella maskiner. Framtidens lantbrukare vill inte bara ha stora, fossilbränsleslukande maskiner”, säger Erik Jonuks, vd Ekobot, om kontraktet med Krol Aardappelen Vof i Nederländerna och fortsätter:

”De vill ha effektiva robotar med stor precision och som drivs av förnyelsebar energi. De lantbrukare som ligger absolut längst fram inser också värdet av den fältdata som våra robotar kan leverera, Gijs Krol på Aardappelen Vof är en av dem.”

Ekobot
Ekobots robot rör sig nästan ljudlöst över fälten, så när som på de små verktygen som kvickt rensar ut ogräsen ur odlingarna. (Foto: Ekobot)

Att svenska Ekobot skrivit kontrakt med sina första kunder i just Nederländerna är ingen slump. Ett stort försäljningsfokus har lagts på den nederländska marknaden av flera skäl.

Ett givet skäl är att Nederländerna är en global ledare när det gäller export av potatis och lök och den näst största exportören av grönsaker totalt sett i världen.

Teckna Ekobot här: 

Teckna via Avanza
Teckna via Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Enda noterade bolaget i segmentet

Som enda noterade bolag i segmentet självkörande fältrobotar har Ekobot en intressant position på en miljardmarknad i mycket snabb tillväxt, något som Dagens PS skrivit om tidigare.

Med en snabbt växande befolkning, ett globalt behov av ökad livsmedelsproduktion och ett mycket oroligt geopolitiskt läge har intresset för jordbruk, jordbruksteknologi och techbolag som verkar i sektorn vuxit mycket snabbt.

Läs mer: Genombrottsorder för svensk jordbruksrobot [Dagens PS]