Dagens PS

Mycket stark tillväxt för okänt börsbolag

VIMAB Group ökade omsättningen med mer än 50 procent 2023 och stannade på 342 miljoner kronor, enligt den nyligen presenterade bokslutsrapporten. (Foto: Vimab)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 12 mars 2024Publicerad: 12 mars 2024

För en svensk industrigrupp syns inga tecken på avmattning, utan tillväxten är mycket stark. Bolagsgruppen – verksamt inom energiservice-, industri- och miljöteknik – fokuserar alltmer på det verksamhetsområde med framtiden för sig – storskalig energilagring.

Mest läst i kategorin

Det handlar om den förhållandevis okända börsnoterade koncernen VIMAB Group som under 2023 ökade omsättningen med mer än 50 procent och stannade på 342 miljoner kronor, enligt den nyligen presenterade bokslutsrapporten.

Resultatet följer också med i uppgången och för helåret är rörelseresultatet före avskrivningar närmare 31 miljoner kronor, vilket är ett rejält uppsving från fjolårets förlust på nära 9 miljoner kronor. Utöver det var kassaflödet positivt med plus 8,3 miljoner kronor.

Peter Fredell
Peter Fredell, koncernchef VIMAB Group.

”Satsningen inom våra tre megatrender har nu börjat betala sig på allvar. Vi är i början på denna resa och vi har fullt förtroende för att den goda utvecklingen håller i sig. De tre megatrenderna är miljö, elektrifiering, samt ”near-shoring”, säger Peter Fredell, koncernchef och bolagets största ägare, och fortsätter:  

”Det sistnämnda betyder att företag nu i snabb takt lägger om legotillverkning till lokala underleverantörer. Detta för att undvika kraftiga störningar i leveranser av komponenter på grund av nuvarande världsläge. Företag har helt enkelt fått kvitto på risken, och kostnaden, med att ha logistikkedjor som sträcker sig över hela världen.”

Miljötrenden driver tillväxt

Peter Fredell bedömer att miljötrenden kommer att bidra till VIMAB:s tillväxt rejält de kommande åren. Detta på grund av att det satsas mer pengar inom miljöfrämjande åtgärder för varje år som går och att den ökningen kommer att fortsätta.

”I och med den pågående omställningen till vind och solkraft har dessutom elproduktionen blivit mycket ojämn, vilket i sin tur, tillsammans med ökad elförbrukning, sätter en enorm press på vårt elnät. En press och belastning som vårt underutbyggda elnät inte klarar av.”

Akuta åtgärder

Behovet av åtgärder och investeringar som balanserar elnätet är akuta och kommer att fortsätta under lång tid och med mycket stora summor investerade. På grund av dessa behov framträder också en helt ny organisatorisk struktur för el och effekthandel på den svenska marknaden.

”Vimab BESS AB, är perfekt positionerade för att tjäna på denna utveckling genom vårt heltäckande erbjudande när det gäller infrastruktursbatterier samt vårt regulatoriska godkännande som balansansvarig aktör för elnätet samt elhandelsbolag”, avslutar Peter Fredell.

Investera Vimab Group här:

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt